←Prev   ad-Dhuha (The Morning Hours, The Early Hours, Morning Bright) as rendered by/in Transliteration  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

93:1  Waaldduha
93:2  Waallayli itha saja
93:3  Ma waddaAAaka rabbuka wama qala
93:4  Walal-akhiratu khayrun laka mina al-oola
93:5  Walasawfa yuAAteeka rabbuka fatarda
93:6  Alam yajidka yateeman faawa
93:7  Wawajadaka dallan fahada
93:8  Wawajadaka AAa-ilan faaghna
93:9  Faamma alyateema fala taqhar
93:10  Waamma alssa-ila fala tanhar
93:11  Waamma biniAAmati rabbika fahaddith