←Prev   al-`Alaq (The Clot, Read) as rendered by/in Transliteration  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

96:1  Iqra/ bi-ismi rabbika allathee khalaqa
96:2  Khalaqa al-insana min AAalaqin
96:3  Iqra/ warabbuka al-akramu
96:4  Allathee AAallama bialqalami
96:5  AAallama al-insana ma lam yaAAlam
96:6  Kalla inna al-insana layatgha
96:7  An raahu istaghna
96:8  Inna ila rabbika alrrujAAa
96:9  Araayta allathee yanha
96:10  AAabdan itha salla
96:11  Araayta in kana AAala alhuda
96:12  Aw amara bialttaqwa
96:13  Araayta in kaththaba watawalla
96:14  Alam yaAAlam bi-anna Allaha yara
96:15  Kalla la-in lam yantahi lanasfaAAan bialnnasiyati
96:16  Nasiyatin kathibatin khati-atin
96:17  FalyadAAu nadiyahu
96:18  SanadAAu alzzabaniyata
96:19  Kalla la tutiAAhu waosjud waiqtarib