←Prev   al-Fil (The Elephant) as rendered by/in Transliteration  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

105:1  Alam tara kayfa faAAala rabbuka bi-as-habi alfeeli
105:2  Alam yajAAal kaydahum fee tadleelin
105:3  Waarsala AAalayhim tayran ababeela
105:4  Tarmeehim bihijaratin min sijjeelin
105:5  FajaAAalahum kaAAasfin ma/koolin