Quantcast
Ads by Muslim Ad Networkal-`Alaq (The Clot, Read)
as rendered by Transliteration
Next Surah Previous Surah

Transliteration rendition of Surah The Clot, Read(al-`Alaq)
---
96:1 Iqra/ bi-ismi rabbika allathee khalaqa
96:2 Khalaqa al-insana min AAalaqin
96:3 Iqra/ warabbuka al-akramu
96:4 Allathee AAallama bialqalami
96:5 AAallama al-insana ma lam yaAAlam
96:6 Kalla inna al-insana layatgha
96:7 An raahu istaghna
96:8 Inna ila rabbika alrrujAAa
96:9 Araayta allathee yanha
96:10 AAabdan itha salla
96:11 Araayta in kana AAala alhuda
96:12 Aw amara bialttaqwa
96:13 Araayta in kaththaba watawalla
96:14 Alam yaAAlam bi-anna Allaha yara
96:15 Kalla la-in lam yantahi lanasfaAAan bialnnasiyati
96:16 Nasiyatin kathibatin khati-atin
96:17 FalyadAAu nadiyahu
96:18 SanadAAu alzzabaniyata
96:19 Kalla la tutiAAhu waosjud waiqtarib


   


Help keep this site active...
Join IslamAwakened
on Facebook
 
     Give us Feedback!Share this Surah Translation on Facebook...