Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dhuha Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
93:1Ik zweer bij den glans van den ochtend.
93:2En bij den nacht als die duister wordt.
93:3Uw Heer heeft u niet vergeten, en haat u niet.
93:4Waarlijk het volgende leven zal beter dan dit tegenwoordige leven voor u wezen.
93:5Uw Heer zal u eene belooning geven, waarover gij wel voldaan zult zijn.
93:6Vond hij u niet als een wees, en heeft hij geene zorg voor u gedragen?
93:7En vond hij u niet dolende in dwaling, en heeft hij u niet de waarheid binnengeleid?
93:8En vond hij u niet nooddruftig, en heeft hij u niet verrijkt?
93:9Verdruk daarom den wees niet.
93:10Noch verdrijf den bedelaar;
93:11Maar verklaar Gods goedheid.Share this Surah Translation on Facebook...