Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dhuha Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
93:1Tako mi jutra
93:2i noći kada se utiša –
93:3Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!
93:4Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,
93:5a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!
93:6Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,
93:7i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,
93:8i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?
93:9Zato siroče ne ucvili,
93:10a na prosjaka ne podvikni,
93:11i o blagodati Gospodara svoga kazuj!Share this Surah Translation on Facebook...