Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dhuha Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
93:1قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید (و همه جا را فراگیرد)،
93:2و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد،
93:3که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است!
93:4و مسلّماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است!
93:5و بزودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی!
93:6آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟!
93:7و تو را گمشده یافت و هدایت کرد،
93:8و تو را فقیر یافت و بی‌نیاز نمود،
93:9حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن،
93:10و سؤال‌کننده را از خود مران،
93:11و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن!Share this Surah Translation on Facebook...