Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Buruj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
85:1Tako mi neba punog galaksija,
85:2I Dana obe
85:3I svjedoka i svjedo
85:4Prokleti neka su vlasnici rova,
85:5Vatre pune goriva,
85:6Kad su oni nad njom sjedili,
85:7I oni onome
85:8A svetili su im se samo
85:9Onog
85:10Uistinu, oni koji progone vjernike ivjernice, zatim se ne pokaju - pa ima
85:11Uistinu, oni koji vjeruju i
85:12Uistinu, sila Gospodara tvog je
85:13Uistinu, On, On po
85:14I On je Oprosnik, Onaj koji voli,
85:15Vlasnik Ar
85:16Onaj koji
85:17Da li ti je do
85:18Faraonu i Semudu?
85:19Naprotiv! Oni koji ne vjeruju, u poricanjusu,
85:20A Allah je njih Okru
85:21Naprotiv! To je Kur'an slavni,
85:22Na PloShare this Surah Translation on Facebook...