Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Buruj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
85:1Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,
85:2O vaat olunan güne,
85:3Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,
85:4Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,
85:5O tutuşturulan ateşin adamları,
85:6Onlar onun başında oturmuşlardı.
85:7Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
85:8Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı.
85:9O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
85:10Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.
85:11İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.
85:12Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı/çarpışı çok şiddetlidir.
85:13İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!!
85:14Gafûr O'dur, Vedûd O!
85:15Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!
85:16İstediğini hemen yapandır.
85:17Geldi mi sana orduların haberi?
85:18Yani Firavun ve Semûd'un?
85:19Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.
85:20Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.
85:21İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.
85:22Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.Share this Surah Translation on Facebook...