Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Buruj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
85:1Tako mi neba sazviježđima okićenog,
85:2i Dana već određenog,
85:3i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –
85:4prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
85:5i vatrom i gorivom ih napunili,
85:6kada su oko nje sjedili
85:7i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
85:8A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,
85:9čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.
85:10One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,
85:11a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.
85:12Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
85:13On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
85:14i On prašta, i pun je ljubavi,
85:15Gospodar svemira, Uzvišeni,
85:16On radi šta je Njemu volja.
85:17Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
85:18o faraonu i Semudu?
85:19Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –
85:20a Allahu oni neće moći umaći:
85:21a ovo je Kur'an veličanstveni,
85:22na Ploči pomno čuvanoj.Share this Surah Translation on Facebook...