Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Buruj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
85:1Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
85:2dan hari yang dijanjikan,
85:3dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
85:4Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,
85:5yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
85:6ketika mereka duduk di sekitarnya,
85:7sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
85:8Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
85:9Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
85:10Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.
85:11Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
85:12Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
85:13Sesungguhnya Dialah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
85:14Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
85:15yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,
85:16Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
85:17Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,
85:18(yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud?
85:19Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
85:20padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
85:21Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia,
85:22yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.Share this Surah Translation on Facebook...