Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1Te
83:2Koji kad uzimaju od svijeta, tra
83:3A kad njima mjere ili im vagaju, zakidaju!
83:4Zar ne misle takvi da
83:5Za Dan stra
83:6Dan kad
83:7Nikako! Zaista je knjiga razvratnika uSid
83:8A
83:9Knjiga ispisana!
83:10Te
83:11Koji nije
83:12A ne nije
83:13Kad mu se u
83:14Nikako! Naprotiv, ono
83:15Nikako! Zaista
83:16Zatim
83:17Potom
83:18Nikako! Uistinu je Knjiga
83:19A
83:20Knjiga ispisana!
83:21Svjedo
83:22Uistinu
83:23Na divanima
83:24Spozna
83:25Napajani
83:26Pe
83:27A mje
83:28Izvora s kojeg
83:29Uistinu! Oni koji su skrivili ismijavali suse onima koji su vjerovali,
83:30I kad su pored njih prolazili, namigivali,
83:31A kad su se vra
83:32I kad bi ih vidjeli, rekli bi: \"Zaista su ovizalutali.\
83:33A nisu poslani nad njima
83:34Pa, Danas
83:35Na divanima
83:36Zar nisu nevjernici nagraShare this Surah Translation on Facebook...