Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1Azap ve kaygu, tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun;
83:2Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar,
83:3Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler.
83:4Peki, bunlar kendilerinin diriltileceğini sanmıyorlar mı?
83:5Çok büyük bir gün için.
83:6Bir gün ki, insanlar, âlemlerin Rabbi huzurunda kıyama geçerler.
83:7Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, Siccîn'in ta içindedir.
83:8Siccîn'in ne olduğunu sana gösteren nedir?
83:9Rakamlandırılmış bir kitaptır o.
83:10Vay haline o gün, yalanlayanların!
83:11Onlar ki din gününü yalanlarlar.
83:12Onu ancak her şımarıp azmış, günaha batmış olan yalanlar.
83:13Ayetlerimiz ona okunduğunda, \"Daha öncekilerin efsaneleri!\" deyiverir.
83:14İşin esası o değil! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur.
83:15Hayır! Onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir.
83:16Sonra onlar mutlaka cehenneme dalacaklardır.
83:17Sonra da: \"İşte budur, o yalanlamakta olduğunuz şey!\" denilecektir.
83:18Hayır, sandıkları gibi değil! İyilik sergileyenlerin kitabı İlliyyûn'da, en yüce burçlardadır.
83:19İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir?
83:20Rakamlanmış bir kitaptır o.
83:21Yaklaştırılmış olanlar tanıklık ederler ona.
83:22İyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir.
83:23Koltuklar üzerinde seyre dalarlar.
83:24Yüzlerinde nimetin sevinç parıltısını izlersin.
83:25Katıksız, damgalı bir içecekten içirilirler,
83:26Ki sonu bir misktir. İşte, yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar!
83:27Onun katkısı Tesnîm'den; en yüce, en seçkin olandandır.
83:28Bir kaynak ki, iyice yaklaştırılmış olanlar içerler ondan.
83:29Şu bir gerçek ki, suça batmış olanlar, iman sahiplerine gülerlerdi.
83:30Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş-göz işareti yaparlardı.
83:31Ailelerine döndüklerinde, gülüp eğlenmeye koyulurlardı.
83:32İnananları gördüklerinde: \"Şunlar var ya! Şaşkın, sapık bunlar!\" derlerdi.
83:33Oysaki kendileri, inananlar üzerine bekçi gönderilmemişti.
83:34İşte bugün, iman sahipleri, küfre batmışlara gülüyorlar.
83:35Koltuklar üzerinde seyrediyorlar.
83:36Nankör kâfirler, yapmış olduklarıyla ödüllendirildiler mi?Share this Surah Translation on Facebook...