Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1Киметеп үлчәүчеләргә үкенеч каты ґәзабдыр.
83:2Алар башка кешеләрдән берәр нәрсә үлчәп алсалар үлчәүне тутырып мул үлчәп алалар.
83:3Әгәр башка кешеләргә савыт яки бизмән белән үлчәп биргәндә киметеп үлчиләр.
83:4Әйә ул кешеләр терелеп кубарылачакларын уйламыйлармы.
83:5Олугъ кыямәт көнендә.
83:6Ул көндә кешеләр барча галәмне тәрбия итүче Аллаһ хозурында хисаб өчен басып торырлар.
83:7Юк, үлчәүдә хыянәт итмәгез, тәхкыйк хыянәтче гасыйларның гамәл дәфтәрләре сиҗҗиндәдер.
83:8Нәрсә белдерде сиңа ул сиҗҗиннең хакыйкатен?
83:9Аллаһуга итагать итмичә гөнаһка чумган кешеләрнең гамәле генә язылган китаптыр.
83:10Хыянәтче ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә каты ґәзабдыр.
83:11Алар кыямәт һәм хисаб көнен ялганга тоталар.
83:12Ул көнне ялганга тотмас, мәгәр хактан баш тартып батыл эшләрдә чиктән ашкан һәр күп гөнаһлы кеше генә ялган дияр.
83:13Әгәр аларга һәрнәрсәне аңлатучы аятьләребез укылса, бу әүвәлгеләрдән язылып калган әкият, диләр.
83:14Юк Аллаһуга каршы сөйләп һәлак булырга ашыкмагыз, бәлки аларның кылган явыз эшләре күңелләренә тузан булып утырган.
83:15Юк алданмасыннар, тәхкыйк алар кыямәт көнеңдә Раббыларыннан пәрдәләнмешләрдер, ягъни аларга Аллаһуның рәхмәте ирешмәс.
83:16Соңра, әлбәттә, алар җәһәннәмгә керерләр.
83:17Моның соңында аларга әйтелер: \"Бу ґәзаб сез ялганга тоткан ґәзабдыр\", – дип.
83:18Юк Аллаһуга карышып җәһәннәмгә кермәгез, тәхкыйк Аллаһуга итагать итеп һәрвакыт яхшылыкны кылган кешеләрнең гамәл дәфтәрләре, әлбәттә, ґилийөндәдер.
83:19Сиңа нәрсә белдерде ул ґиллийөннең нәрсә икәнлеген?
83:20Ул яхшы мөселманнарның гына яхшылыгы язылган китапдыр.
83:21Ул китаплар яныңда Аллаһуның якын фәрештәләре булырлар, кыямәт көнендә ул китаплардан хәбәр бирер өчен.
83:22Яманлыкны кылмыйча, фәкать яхшылыкны кылучы яхшы кешеләр, әлбәттә, җәннәттә төрле нигъмәтләр эчендәләр,
83:23яхшы урындыкларга утырып шатлык белән бер-берсенә карарлар.
83:24Аларны танырсың, йөзләрендә җәннәт нигъмәтләреннән хасыйл булган шатлык яктылыгы булыр.
83:25Алар эчерелерләр мөһерләнгән эчемлекләрдән.
83:26Ул мөһернең сургучы мускустыр, кызыккан кешеләр ошбу җәннәт нигъмәтләренә кызыксыннар!
83:27Аңарга катнаштырылган нәрсә тәснимнәндер.
83:28Ул тәсним җәннәттә бер чишмәдер, ул чишмәдән Аллаһуга иң якын кешеләр эчәрләр. (Әмма җәннәтнең башка кешеләренә катнаштырып кына бирелер.)
83:29Тәхкыйк гөнаһтан, җәһәннәмнән курыкмаган имансызлар, иман китереп мөселман булган кешеләрдән көлделәр
83:30Әгәр мөселманнар алар алдыннан үтсәләр, бер-берсенә күз кысышып мәсхәрә итә иделәр.
83:31Әгәр өйләренә кайтсалар, мөселманнарны мәсхәрә иткәннәре өчен киңәеп шатланып кайтыр иделәр.
83:32Әгәр мөселманнарны күрсәләр, бу кешеләр адашканнар, ата-баба юлын ташлаганнар, дияләр иде.
83:33Бит ул кәферләр мөселманнарга сакчы итеп тә вә гамәлләрендә язучы итеп җибәрелмәделәр.
83:34Кыямәт көнендә мөселманнар кәферләрдән көләрләр.
83:35Яхшы урындыкларга утырып кәферләрнең ґәзаб кылынганын карарлар.
83:36Әйә кәферләргә кылган кабәхәт эшләре өчен җәза бирелдеме? Әлбәттә, тиешле – җәза бирелде.Share this Surah Translation on Facebook...