Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1وای بر کم‌فروشان!
83:2آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند، حق خود را بطور کامل می‌گیرند؛
83:3امّا هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می‌گذارند!
83:4آیا آنها گمان نمی‌کنند که برانگیخته می‌شوند،
83:5در روزی بزرگ؛
83:6روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند.
83:7چنین نیست که آنها (درباره قیامت) می‌پندارند، به یقین نامه اعمال بدکاران در «سجّین» است!
83:8تو چه می‌دانی «سجّین» چیست؟
83:9نامه‌ای است رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی!
83:10وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
83:11همانها که روز جزا را انکار می‌کنند.
83:12تنها کسی آن را انکار می‌کند که متجاوز و گنهکار است!
83:13(همان کسی که) وقتی آیات ما بر او خوانده می‌شود می‌گوید: «این افسانه‌های پیشینیان است!»
83:14چنین نیست که آنها می‌پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است!
83:15چنین نیست که می‌پندارند، بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند!
83:16سپس آنها به یقین وارد دوزخ می‌شوند!
83:17بعد به آنها گفته می‌شود: «این همان چیزی است که آن را انکار می‌کردید!»
83:18چنان نیست که آنها (درباره معاد) می‌پندارند، بلکه نامه اعمال نیکان در «علیّین» است!
83:19و تو چه می‌دانی «علیّین» چیست!
83:20نامه‌ای است رقم‌خورده و سرنوشتی است قطعی،
83:21که مقربان شاهد آنند!
83:22مسلّماً نیکان در انواع نعمت‌اند:
83:23بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و (به زیباییهای بهشت) می‌نگرند!
83:24در چهره‌هایشان طراوت و نشاط نعمت را می‌بینی و می‌شناسی!
83:25آنها از شراب (طهور) زلال دست‌نخورده و سربسته‌ای سیراب می‌شوند!
83:26مهری که بر آن نهاده شده از مشک است؛ و در این نعمتهای بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند!
83:27این شراب (طهور) آمیخته با «تسنیم» است،
83:28همان چشمه‌ای که مقرّبان از آن می‌نوشند.
83:29بدکاران (در دنیا) پیوسته به مؤمنان می‌خندیدند،
83:30و هنگامی که از کنارشان می‌گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می‌کردند،
83:31و چون به سوی خانواده خود بازمی‌گشتند مسرور و خندان بودند،
83:32و هنگامی که آنها را می‌دیدند می‌گفتند: «اینها گمراهانند!»
83:33در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفّل آنان [= مؤمنان‌] نبودند!
83:34ولی امروز مؤمنان به کفار می‌خندند،
83:35در حالی که بر تختهای آراسته بهشتی نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) می‌نگرند!
83:36آیا (با این حال) کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟!Share this Surah Translation on Facebook...