Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

`Abasa Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
80:1Namr
80:2Jer mu je slijepac do
80:3A
80:4Ili podsje
80:5A
80:6Ta ti se njime bavi
80:7A nije do tebe ako se ne o
80:8A onaj ko ti do
80:9I on strahuje,
80:10Pa ti se od njega odvra
80:11Nikako! Uistinu, on je Opomena,
80:12Pa ko ho
80:13Na listovima
80:14Uzvi
80:15U rukama pisara,
80:16Plemenitih,
80:17Proklet bio
80:18Od koje stvari ga stvori?
80:19Od kapi sjemena ga stvara, pa mu razmjer da,
80:20Zatim mu put olak
80:21Potom ga usmrti, pa ga sahrani,
80:22Zatim, kad htjedne, pro
80:23Nikako! Jo
80:24Pa nek pogleda
80:25Da mi prolivamo vodu izlivom,
80:26Zatim iscjepkamo zemlju pucanjem,
80:27Pa damo da iznikne u njoj zrno,
80:28I gro
80:29I masline i palme,
80:30I ba
80:31I vo
80:32U
80:33Pa kad do
80:34Na Dan kad bude bje
80:35I majke svoje i oca svog,
80:36I
80:37Ima
80:38Lica
80:39Nasmijana, radosna;
80:40I bi
80:41Pokri
80:42ToShare this Surah Translation on Facebook...