Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nazi`at Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
79:1Tako mi onih koji
79:2I onih koji vade (blagim) va
79:3I onih koji plove klize
79:4Te onih koji prethode pretho
79:5Te onih koji upravljaju stvar,
79:6Na Dan kad uzdrma potres,
79:7Slijedi
79:8Srca
79:9Pogledi njihovi bi
79:10Govore: \"Da li
79:11Zar kad budemo kosti istruhle?\
79:12Govore: \"To je onda ponavljanje pogubno.\
79:13Pa uistinu, to
79:14Tad gle: oni budni!
79:15Da li ti je do
79:16Kad ga zovnu Gospodar njegov u dolini svetojTuwa:
79:17\"Idi faraonu, zaista je on prevr
79:18Pa reci: 'Da li bi ti da se o
79:19I: 'Uputi
79:20Tad mu je pokazao znak najve
79:21Pa - porekao je i nije poslu
79:22Zatim se okrenuo
79:23Pa sakupio (ljude), te povikao,
79:24Pa rekao: \"Ja sam gospodar va
79:25Zato ga je Allah dograbio primjernom kaznomdrugog i prvog.
79:26Zaista je u tome ibret za onog ko se boji.
79:27Da li je vas te
79:28Uzdigao visinu njegovu, pa ga sredio,
79:29I zatamnio no
79:30I Zemlju poslije toga - rasprostro je nju,
79:31Izveo iz nje vodu njenu i pa
79:32I brda: ustabilio ih je,
79:33U
79:34Pa kad do
79:35Na Dan kad se sjeti
79:36I poka
79:37Pa
79:38I vi
79:39Pa uistinu, d
79:40A
79:41Pa uistinu, D
79:42Pitaju te o
79:43
79:44Do Gospodara tvoga je vrhunac njegov!
79:45Ti si samo opominja
79:46Na dan kad ga vide, biShare this Surah Translation on Facebook...