Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nazi`at Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
79:1Кәферләрнең җаннарын катылык илә суырып алучы фәрештәләр илә,
79:2дәхи мөэминнәрнең җаннарын җиңеллек белән суырып алучы фәрештәләр илә ант итәмен.
79:3Дәхи җир белән кук арасында тизлек белән йөрүче фәрештәләр илә,
79:4кәферләрнең җаннарын җәһәннәмгә вә мөэминнәрнең җаннарын җәннәткә алып узышучы фәрештәләр илә,
79:5Эшләрне тәдбир кылып йөрүче фәрештәләр илә ант итәмен.
79:6Беренче сурда җир каты хәрәкәтләнер дә, җир өстендә тереклек бетәр.
79:7Вә беренче сурга ияртелеп икенче сур булыр да, кешеләр кабердән терелеп чыгарлар.
79:8Ул көндә куркудан күңелләр урыннарыннан купкан булырлар.
79:9Ул күңелләрнең, күзләре түбән төшкән булыр.
79:10Дөньяда Коръәнгә ышанмаучылар әйтәләр: \"Әйә без үлгәннән соң, терелеп яңадан әүвәлге хәлебезгә кайтабызмы?
79:11Әйә без черегән сөяк булганнан соң да терелеп кайтырбызмы?
79:12Терелүгә ышанмыйча мәсхәрәләп әйттеләр: \"Әгәр яңадан терелү булса, бу бик хәсрәтле кайтарылу икән, аның өчен кайгырырга кирәк\", – дип.
79:13Аларның терелеп кубарылулары фәкать бер тавыш белән булыр.
79:14Шул вакытта ук алар җир өстендә булырлар.
79:15Ий Мухәммәд г-м сиңа Муса хәбәре килде бит?
79:16Мусаның Раббысы аңа нида кылды, Тур тавының итәгендәге мүбарәк Тува дигән урында.
79:17Иманга өндәмәк өчен Фиргаунгә баргыл, тәхкыйк ул азды, бозыклыкны күп кылды.
79:18Әйт аңа: \"Әйә кирәксенәсеңме кабих булган көфердән пакьләнүне.
79:19Дәхи сиңа Раббыңны танытуымны телисеңме, әгәр Раббыңны танысаң, Аңардан куркырсың да изге гамәлләр кылырсың\", – дип.
79:20Муса Фиргаунгә олугъ могҗиза күрсәтте. (Ягъни таягы аҗдаһа булды һәм кулын култыгыннан чыгарган иде кояш кеби якты булып күренде).
79:21Фиргаун Мусаның пәйгамбәрлеген һәм күрсәткән могҗизасын ялганга санады һәм Мусага каршы дошманлык кылды.
79:22Соңра Мусадан йөз чөереп, борылып китте дә теләгән кадәр бозык эшләрне кыла торган булды.
79:23Һәм үзенең кавемен вә ґәскәрсн җыйды вә кычкырып нида кылды.
79:24Әйтте: \"Мин сезнең олугъ Раббыгызмын, миннән башка сезнең һич Илаһәгез юктыр\", – дип.
79:25Аллаһ, ул Фиргаунне тотты дөньяда суга батырып, ахирәттә җәһәннәмгә салу беләк.
79:26Тәхкыйк бу вакыйгада гыйбрәт бардыр Аллаһудан курыккан кешегә.
79:27Халык кылуда сезнең яратылуыгыз читенрәкме, әллә күкне ярату читенрәкме? Ул күкне Аллаһ бина кылды.
79:28Ул күкнең бөеклеген бик югары кылды, ул күкне һич кимчелексез төзеп тәмам итте.
79:29Ул күкнең кичен караңгы кылды вә аның көндезен якты кылды.
79:30Моның соңында Аллаһ, торырга яраклы итеп җирне түшәде.
79:31Җирнең суын һәм хайваннар утлый торган үләннәрне чыгарды.
79:32Дәхи тауларны мәхкәм сабит кылды.
79:33Сезгә вә сезнең хайваннарыгызга файда өчен.
79:34Әгәр олугъ җыелыш көне кыямәт килсә,
79:35ул көндә кеше дөньяда кылган яман эшләрен искәрер күз алдына китерер.
79:36Вә күзе күргән кешеләргә җәһәннәм күрсәтелер.
79:37Әмма берәү шәригать чигеннән чыгып бозыклык кылса,
79:38дәхи дөньяга бирелеп ахирәт гамәленә кимчелек китерсә,
79:39Шиксез, ул кешегә урын җәһәннәмдер.
79:40Вә әмма берәү Аллаһ алдына басып Аңа җавап бирүдән курыкса, вә үзен нәфесе теләгән гөнаһлы эшләрдән тыйса,
79:41әлбәттә җәннәт аңа урындыр.
79:42Кәферләр синнән кыямәт кайчан була, дип сорыйлар.
79:43Кыямәтнең кайчан булачагын әйтүдә сиңа нинди файда? Әйтсәң дә фәкать көферлекләрен арттырачаклар.
79:44Кыямәт вакытының ахыр чиге Аллаһуга хастыр.
79:45Ий Мухәммәд г-м, син фәкать ул кыямәттән курыккан кешене куркытучысың.
79:46Алар кыямәтне күргәндә гүя дөньяда бер дә тормаган кеби булырлар, мәгәр төшкә хәтле ярты көн яки төштән соң ярты көн торган кеби булырлар.Share this Surah Translation on Facebook...