Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
78:1O
78:2O vijesti krupnoj,
78:3Onoj o kojoj se oni razilaze.
78:4Nikako! Sazna
78:5Ponovo, nikako, sazna
78:6Zar nismo u
78:7A brda stubovima?
78:8I stvorili vas u parovima,
78:9I u
78:10I u
78:11I na
78:12I sazdali iznad vas sedam jakih,
78:13I na
78:14I spustili iz oblaka vodu obilnu,
78:15Da izvedemo njome zrno i bilje,
78:16I ba
78:17Uistinu, Dan odluke je vrijeme odre
78:18Na Dan kad se puhne u sur pa do
78:19I otvori nebo, pa bude kapijama,
78:20I pokrenu brda, pa bude fatamorgana,
78:21Uistinu, D
78:22Za prevr
78:23Oni
78:24Ne
78:25Izuzev vrele vode i ledene,
78:26Pla
78:27Uistinu, oni se nisu nadali obra
78:28I poricali su ajete Na
78:29A svaku stvar: pobrojali smo je Knjigom.
78:30Zato ku
78:31Uistinu, bogobojazni
78:32Ba
78:33I jedrih grudi vr
78:34I
78:35Ne
78:36Pla
78:37Gospodara nebesa i Zemlje i
78:38Na Dan kad bude stajao Duh i meleci posafani,ne
78:39Taj dan je istinit, pa ko ho
78:40Uistinu, Mi vas upozoravamo kaznom bliskom,na Dan kad vidiShare this Surah Translation on Facebook...