Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
78:1Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine?
78:2O büyük haberden mi?
78:3Ki onda tartışma içindedirler.
78:4Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.
78:5Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.
78:6Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
78:7Dağları birer kazık yapmadık mı?
78:8Sizleri çiftler olarak yarattık.
78:9Sizin uykunuzu bir dinlenme/bir rahatlama/bir tür ölüm yaptık.
78:10Geceyi bir giysi yaptık.
78:11Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptık.
78:12Üstünüzde yedi sağlam/aşınmaz kurduk.
78:13Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik.
78:14Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik,
78:15Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;
78:16Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler.
78:17Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.
78:18Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.
78:19Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.
78:20Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.
78:21Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.
78:22Azgınlar için bir barınak.
78:23Devirlerce kalacaklardır içinde.
78:24Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
78:25Sadece kaynar su, atık su,
78:26Çok uygun bir karşılık olarak.
78:27Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.
78:28Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı.
78:29Oysaki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık.
78:30\"Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız.\
78:31Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.
78:32Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,
78:33Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,
78:34Dopdolu kadehler vardır.
78:35Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
78:36Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.
78:37Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.
78:38O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.
78:39İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!
78:40Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: \"Keşke toprak olsaydım!\"Share this Surah Translation on Facebook...