Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
78:1Мәккә мөшрикләре нәрсәдән сорашалар? Мухәммәд г-м кыямәт хакында сөйләгәч: \"Мухәммәд нәрсә сөйли\", – дип бер-берсеннән сораштылар\".
78:2Алар олугъ кыямәт хәбәреннән һәм ахирәтнең барча хәленнән\" хәбәр бирүче Коръәннән сорашалар.
78:3Кыямәт һәм Коръән хакында дөньядагы кешеләр төрле фикердәләр.
78:4Юк әле тыныч кына тормасыннар, кыямәткә һәм Коръәнгә ышанмауларының ахыры кайда барганын тиздән белерләр.
78:5Моның соңында тиздән белерләр ышанмаулары, кабахәт эш икәнлеген!
78:6Әйә җирне аларга торырга яраклы кылмадыммы.
78:7Дәхи селкенмәсен өчен тауларны җиргә кадак кылмадыммы.
78:8Дәхи сезне ирле-хатынлы итеп халык кылдык.
78:9Дәхи йокыны тәннәрегезгә истирахәт кылдык.
78:10Дәхи төнне сезгә пәрдә кылдык.
78:11Дәхи көндезне тереклегегез өчен кәсеп кылырга якты кылдык.
78:12Дәхи өстегездә җиде кат мәхкәм күкләрне бина кылдык.
78:13Дәхи бик яктыртучы һәм җылы бирүче кояшны халык кылдык.
78:14Дәхи болытлардан бере артыннан бере коелучы яңгыр суын иңдердек.
78:15Ул су белән төрле икмәк орлыкларын вә төрле үләннәрне.
78:16Вә агачларны, бер-берсенә уралып үскән җимеш бакчаларын үстермәклегебез өчен.
78:17Тәхкыйк хакны батылдан аера торган көн сәваб вә ґәзаб вәгъдә ителгән көндер.
78:18Бер көнне сурда өрелер дә, хисаб өчен төркем-төркем булып килерсез.
78:19Күк ачылыр да, анда ишекләре булыр.
78:20Дәхи таулар йөртелерләр, тузган тузан кеби булырлар.
78:21Тәхкыйк җәһәннәм үтә торган юл булды (Җәннәткә керәсе кешеләр дә җәһәннәмне күреп үтерләр).
78:22Ул җәһәннәм хактан качып азганнарга тора торган урын булды.
78:23Алар җәһәннәмдә күп заманалар торырлар.
78:24Алар анда салкын рәхәтлекне һәм яхшы эчемлекне татымаслар.
78:25Мәгәр кайнар яман суны һәм җәһәннәм кешеләренең тәннәреннән аккан сары суны эчәрләр.
78:26Бу җәза аларга гөнаһларына күрә тиешле җәза итеп бирелде.
78:27Тәхкыйк алар кыямәттә булачак хисабны көтми һәм ышанмый иделәр.
78:28Дәхи Безнең аятьләребезне ныклап ялганга тоталар иде.
78:29Вә һәрнәрсәне санадык өммүл китапта язып.
78:30Татыгыз ґәзабны ґәзабка мөстәхыйк кешеләр, сезгә, әлбәттә, ґәзабтан башканы арттырмабыз.
78:31Котылу һәм өстенлек, әлбәттә, Аллаһудан куркып гөнаһлардан сакланучы тәкъва мөэминнәргәдер.
78:32Дәхи аларга җимеш бакчалары һәм йөземнәр.
78:33Дәхи аларга яшьтәш булган яшь кызлар.
78:34Дәхи эчемлекләр тутырылган савытлар.
78:35Алар анда буш сүзне һәм ялган сүзне ишетмәсләр.
78:36Раббыңнан изге гамәлләре өчен җәзадыр, мәңгелеккә җитәргә хисаплап бирелгән бүләктер.
78:37Ул Раббың җир вә күкләрнең, дәхи җир илә күкләр арасында булган нәрсәләрнең Раббысыдыр, рәхмәтенә һәрнәрсәне сыйдыргандыр. Хисаб көнендә кешеләр бер-берсенә дәшергә, бер кирәк сүзне әйтергә кадир булмаслар.
78:38Хисаб көнендә Җәбраил г-м һәм башка фәрештәләр сафта тезелеп торырлар, сөйләшмәсләр, мәгәр Аллаһ изен биргән яки дөньяда чакта Аллаһ риза булырдай яхшы сүзләрне сөйләгән кеше генә сөйләр.
78:39Бу көннең булачагы, әлбәттә хак, теләгән кеше үзенә тәүбә истигъфар һәм итагать белән Аллаһуга кайта торган юлны алыр.
78:40Тәхкыйк сезне куркыттык якын һәм хак булган кыямәт ґәзабы белән, ул көндә һәркем үзеннән алда җибәргән гамәл дәфтәренә карар, Коръәнне инкяр итүче яки аның илә гамәл кылмаучы кәфер әйтер: \"Әгәр мин туфрак булсамчы\", – дип. (Хисаб, хөкем соңында Аллаһ хайваннарны туфрак итәр. Кәферләр дә үзләренең туфрак булуларын теләрләр, ләкин туфрак\" була алмаслар.)Share this Surah Translation on Facebook...