Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
78:1O čemu oni jedni druge pitaju?
78:2O vijesti velikoj,
78:3o kojoj oni različita mišljenja imaju.
78:4To nije dobro, oni će saznati sigurno!
78:5I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!
78:6Zar Zemlju posteljom nismo učinili,
78:7i planine stupovima,
78:8i vas kao parove stvorili,
78:9i san vaš počinkom učinili,
78:10i noć pokrivačem dali,
78:11i dan za privređivanje odredili,
78:12i iznad vas sedam silnih sazdali,
78:13i svjetiljku plamteću postavili?
78:14Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo
78:15i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,
78:16i bašče guste.
78:17Dan sudnji je, zaista, već određen,
78:18Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,
78:19i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,
78:20i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.
78:21Džehennem će zasjeda postati,
78:22nasilnicima mjesto povratka –
78:23u kome će zauvijek ostati:
78:24u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,
78:25osim vrele vode i kapljevine,
78:26kazne prikladne.
78:27Oni nisu očekivali da će račun polagati
78:28i dokaze Naše su pretjerano poricali,
78:29a Mi smo sve pobrojali i zapisali –
78:30pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.
78:31A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:
78:32bašče i vinogradi,
78:33i djevojke mlade, godīnā istih,
78:34i pehari puni.
78:35Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,
78:36Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,
78:37Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti
78:38na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.
78:39To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.
78:40Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: \"Da sam, bogdo, zemlja ostao!\"Share this Surah Translation on Facebook...