Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`arij Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
70:1Upitao je pitalac o kazni koja
70:2Nevjernicima - nema tog ko
70:3Od Allaha, Vlasnika usponi
70:4Penju se meleci i Duh Njemu, u danu
70:5Zato se strpi strpljenjem lijepim.
70:6Uistinu! Oni ga vide dalekim,
70:7A vidimo ga bliskim.
70:8Na Dan kad nebo bude kao rastalina,
70:9I brda budu kao vuna obojena,
70:10I ne bude pitao bli
70:11(A) vidje
70:12I
70:13I porodicom svojom koja ga je
70:14I onim ko je na Zemlji, svima, zatim da gaspasi.
70:15Nikako! Uistinu, ona
70:16Trgaju
70:17Poziva
70:18I skupljao pa zadr
70:19Uistinu,
70:20Kad ga takne zlo, razdra
70:21A kad ga takne dobro, odbojan je,
70:22Osim musallija,
70:23Onih koji su u salatu svom stalni,
70:24I onih u imecima
70:25Za prosjaka i li
70:26I onih koji vjeruju u Dan sudnji,
70:27I onih koji od kazne Gospodara svog strahuju-
70:28Uistinu! Kazna Gospodara njihovog je (stvar)od koje nema sigurnog -
70:29I onih koji su ferd
70:30Izuzev od
70:31Pa ko tra
70:32I onih koji su prema emanetima svojim izavjetu svom
70:33I onih koji uz svjedo
70:34I onih koji salat svoj
70:35Takvi
70:36Pa
70:37Zdesna i slijeva u grupama.
70:38
70:39Nikako! Uistinu, Mi smo ih stvorili, od
70:40Pa ne! Kunem se Gospodarom istoka i zapada,uistinu, Mi smo kadri,
70:41Da (ih) zamijenimo boljim od njih, i ne
70:42Zato ih pusti (da) se udube i zabavljaju, dokne sretnu dan svoj kojim im se prijeti.
70:43Na Dan kad iz kabura iza
70:44Oborenih pogleda svojih, prekrivaShare this Surah Translation on Facebook...