Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`arij Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
70:1Бер сораучы кәфер сорады киләчәк ґәзабны вә әйтте: \"Әгәр ул Мухәммәд хәбәр биргән ґәзаб хак булса, ий Аллаһ безгә күктән таш яудыр\" – дип.
70:2Ул ґәзаб кәферләргә киләчәкдер, ул ґәзабны кире җибәрүче юк,
70:3дәрәҗәләр иясе булган Аллаһудан.
70:4Фәрештәләр вә Җәбраил фәрештә Аллаһ билгеләгән югары урынга ашырлар, озынлыгы илле мең еллык көндә.
70:5Кәферләрнең сине инкяр итүләренә күркәм чыдау белән чыда!
70:6Ул кәферләр кыямәтне ерак, яки булмас, дип уйлыйлар.
70:7Әмма Без ул кыямәтнең вакыйгъ булуын бик якын күрәбез.
70:8Ул көндә күк эрегән бакыр кеби булыр.
70:9Вә таулар буялган йон кеби төрле төстә булырлар.
70:10Ул көндә дус дустыны сорамас.
70:11Ул дусларны бер-берсенә күрсәтерләр, шулай да сорашмаслар. Гөнаһлы кеше балаларын биреп, ґәзабтан котылуны теләр ул көндә.
70:12вә хатынын һәм кардәшләрен биреп,
70:13вә аны эченә алган кабиләсене биреп,
70:14вә җирдә булган барча мәхлукатне биреп, соңра шуларның барчасын ґәзабта калдырып, үзен коткаруны теләр.
70:15Кайда инде – аңа котылу була торган эш түгел, тәхкыйк ул ут ялкынланды.
70:16Бик катылык белән баш тиресен вә башка әгъзаларын кубарыр.
70:17Ул ут чакырыр вә үзенә тартыр хактан артка киткән вә Аллаһуга итагать итүдән баш тарткан кешене.
70:18Һәм малны җыеп та фәкыйрьләргә, Аллаһ юлына бирмәгән саран кешене.
70:19Тәхкыйк кеше саран, комсыз булып халык кылынды.
70:20Әгәр аңа бер зарар ирешсә, аның өчен бик кайгыручы вә тавыш күтәрүчедер.
70:21Әгәр аңа байлык ирешсә – саранлана, малының тиешле өлешен бирми.
70:22Мәгәр намаз укучылар гына алар кеби түгелләр.
70:23Алар бер намазларын да калдырмыйча даим укыйлар.
70:24Вә аларның малларында бер билгеле булган өлеш бардыр.
70:25Сораучы мохтаҗлар өчен вә сорамаучы мохтаҗлар өчен, ягъни аларга малларыннан тиешле өлешне бирерләр.
70:26Дәхи алар кыямәт көненең булачагын тәсдыйк кылучылардыр.
70:27Дәхи алар Раббыларының ґәзабыннан куркучылардыр.
70:28Тәхкыйк Раббыларының ґәзабыннан курыкмыйча имин тору һич ярамыйдыр.
70:29Дәхи алар гаурәтләрен зинадан саклаучылардыр.
70:30Мәгәр үзләренең хатыннарына һәм кәнизәкләренә якынлык кылырлар, әлбәттә, алар моның өчен шелтәләнмәсләр.
70:31Берәү бу күрсәтелгәннән читкә китсә, ягъни зина кылса, андый кешеләр Аллаһуның чигеннән үткән кешеләрдер.
70:32Дәхи алар алган әманәтләренә вә биргән вәгъдәләренә ригая кылучылардыр, ягъни хыянәт итмәсләр.
70:33Дәхи алар мөселманнар арасында бер эштә шаһит булсалар шәһитлек эшендә таза торырлар.
70:34Дәхи алар намазларын саклап үз вакытында укучылар.
70:35Менә бу кешеләр җәннәтләрдә хөрмәтләнүчеләр.
70:36Имансыз динсезләргә ни булган – төркем-төркем булып,
70:37уңнан да, сулдан да синең хозурыңа ашыгып киләләр.
70:38Әллә ул имансызлардан һәрберсе Нәгыйм җәннәтенә кертелүне өмет итәме?
70:39Тәхкыйк Без кешеләрне халык кылдык үзләре белгән нәрсәдән. Ягъни беренче Адәм балчыктан, калган кешеләр бер тамчы судан.
70:40Мәшрыйклар вә мәгърибләр Раббысы белән ант итәмен, тәхкыйк Без кадирбыз.
70:41Бу имансыз, динсез кешеләрне яхшырак кешеләргә алыштырырга, ягъни аларны һәммәсен һәлак итеп, алар урынына итагать итүче яхшы кешеләрне халык кылырга, Без эшебездә артка калучы түгелбез, һичбер эштә Бездән алга чыгучы булмас.
70:42Син аларны ихтыярларына куй, батыл гамәлләренә чумсыннар вә һич файдасыз нәрсәләр белән уйнасыннар, хәтта вәгъдә ителгән көннәренә чаклы.
70:43Кыямәт көнендә каберләреннән ашыгып чыгарлар, гүя үзләренең бер сөекле нәселләренә текәлгән кеби чакыручы фәрештә тарафына ашыгып барырлар.
70:44Куркудан күзләре түбән төшкән хәлдә аларны хурлык каплаган булыр, бу көн аларга вәгъдә ителгән көндер.Share this Surah Translation on Facebook...