Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`arij Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
70:1Neko je zatražio da se kazna izvrši
70:2nad nevjernicima – niko ne može spriječiti
70:3da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,
70:4k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,
70:5zato ti budi strpljiv ne jadikujući.
70:6Oni misle da se dogoditi neće,
70:7a Mi znamo da sigurno hoće,
70:8onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,
70:9a brda kao vuna šarena,
70:10kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,
70:11iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,
70:12i ženom svojom, i bratom svojim,
70:13i porodicom svojom koja ga štiti,
70:14i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.
70:15Nikada! Ona će buktinja sāmā biti
70:16koja će udove čupati,
70:17zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao
70:18i zgrtao i skrivao.
70:19Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:
70:20kada ga nevolja snađe – brižan je,
70:21a kada mu je dobro – nepristupačan je,
70:22osim vjernika,
70:23koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,
70:24i oni u čijim imecima bude određen dio
70:25za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,
70:26i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,
70:27i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali –
70:28a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –
70:29i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali
70:30i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju –
70:31a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,
70:32i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,
70:33i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,
70:34i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –
70:35oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.
70:36Zašto se nevjernici prema tebi žure,
70:37zdesna i slijeva, u gomilama?!
70:38Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?
70:39Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju!
70:40I Ja se kunem Gospodarom istōkā i zāpadā da ih možemo
70:41boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne može spriječiti.
70:42Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,
70:43Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,
70:44oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!Share this Surah Translation on Facebook...