Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`arij Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
70:1Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa,
70:2orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,
70:3(yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.
70:4Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.
70:5Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
70:6Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).
70:7Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi).
70:8Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak,
70:9dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),
70:10dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya,
70:11sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,
70:12dan isterinya dan saudaranya,
70:13dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).
70:14Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.
70:15Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak,
70:16yang mengelupas kulit kepala,
70:17yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama),
70:18serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
70:19Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
70:20Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
70:21dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,
70:22kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
70:23yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,
70:24dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
70:25bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),
70:26dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,
70:27dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
70:28Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).
70:29Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
70:30kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
70:31Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
70:32Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
70:33Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
70:34Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.
70:35Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.
70:36Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,
70:37dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
70:38Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,
70:39sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).
70:40Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.
70:41Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
70:42Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,
70:43(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),
70:44dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.Share this Surah Translation on Facebook...