Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-A`raf 7:187 

Arabic Source
Arabic يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ zoom

Language /
Translator
THESE PAGES ARE *BETA* AND MANY CONTAIN ERRORS
We are working to correct them and bring you more.
Azerbaijani
Vasim M. and Ziya B.
(Ya Rəsulum!) Səndən saat (qiyamət günü) haqqında soruşarlar ki, nə vaxt qopacaq? De: “O ancaq Rəbbimə mə’lumdur. (Qiyamətin) qopacağı vaxtı Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Göylərdə və yerdə (Allahdan qeyri) bir kimsənin onu bilməsi çətindir. O sizlərə ancaq qəflətən gələr!” Sən onun haqqında bir şey bilirsənmiş kimi onlar (səndən) israrla soruşarlar. De: “O ancaq Allah dərgahında mə’lumdur, lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz!” zoom
Bosnian
Besim Korkut
Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: \"To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći.\" Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: \"To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.\ zoom
Bosnian
Mustafa Mlivo
Pitaju te o zoom
Dutch
Salomo Keyzer
Zij zullen u ondervragen nopens het laatste uur; op welk tijdstip de komst daarvan is bepaald? Antwoord: Waarlijk, de wetenschap daarvan behoort mijn Heer; niemand zal den bepaalden tijd daarvan verklaren, behalve hij. De verwachting daarvan is smartelijk in den hemel en op aarde; hij zal niet dan onverwachts tot u komen. Zij zullen u ondervragen, als waart gij daarmede goed bekend. Antwoord: Waarlijk, de kennis daarvan, behoort alleen aan God, maar het grootste deel der menschen weet het niet. zoom
Farsi

Ghodratollah Bakhtiari Nejad
از تو مى‌پرسند كه قيامت چه وقت برقرار مى‌شود؟ بگو: علم آن فقط پيش خداوند من است. و خداوند آن را فقط در وقت خود آشكار مى‌سازد. قيامت بر آسمان‌ها و زمين سنگين است. ناگهانى سراغ شما مى‌آيد. از تو (درباره قيامت) سؤال مى‌كنند مثل اين‌كه تو از آن خبر دارى. بگو: فقط خدا از آن اطلاع دارد، ولى بيشتر مردم اين را نمى‌دانند.(187) zoom
Farsi
Ayatollah Naser Makarem Shirazi
درباره قیامت از تو سؤال می‌کنند، کی فرامی‌رسد؟! بگو: «علمش فقط نزد پروردگار من است؛ و هیچ‌کس جز او (نمی‌تواند) وقت آن را آشکار سازد؛ (اما قیام قیامت، حتی) در آسمانها و زمین، سنگین (و بسیار پر اهمیت) است؛ و جز بطور ناگهانی، به سراغ شما نمی‌آید!» (باز) از تو سؤال می‌کنند، چنان که گویی تو از زمان وقوع آن باخبری! بگو: «علمش تنها نزد خداست؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.» zoom
Farsi
Hussain Ansarian
همواره درباره قیامت از تو می پرسند که وقوع آن چه وقت است؟ بگو: دانش آن فقط نزد پروردگار من است، غیر او آن را در وقت معینش آشکار نمی کند؛ [تحملِ این حادثه عظیم و هولناک،] بر آسمان ها و زمین سنگین و دشوار است، جز به طور ناگهانی بر شما نمی آید. آن گونه از تو می پرسند که گویا تو از وقت وقوعش به شدت کنجکاوی کرده ای [و کاملاً از آن آگاهی] ، بگو: دانش آن فقط نزد خداست، ولی بیشتر مردم نمی دانند [که این دانش، مخصوص به خدا و فقط در اختیار اوست.] zoom
Farsi
Mahdi Elahi Ghomshei
(ای رسول ما) از تو احوال و ساعت قیامت را سؤال خواهند کرد که چه وقت فراخواهد رسید؟پاسخ ده که علم آن منحصرا نزد ربّ و خدای من است، کسی به جز او آن را به هنگامش آشکار نکند، (شأن) آن ساعت در آسمانها و زمین بسی سنگین و عظیم است، نیاید شما را مگر ناگهانی. از تو می‌پرسند گویی تو کاملا بدان آگاهی. بگو: علم آن ساعت محققا نزد خداست، لیکن اکثر مردم آگاه نیستند. zoom
French
Muhammad Hamidullah
Ils t'interrogent sur l'Heure : \"Quand arrivera-t-elle ? \" Dis : \"Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifesta en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et (sur) la terre et elle ne viendra zoom
German
Abu-r-Rida Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rassoul
Sie befragen dich nach der Stunde, wann sie wohl eintreten werde. Sprich: \"Das Wissen darum ist bei meinem Herrn. Keiner als Er kann sie (die Stunde) zu ihrer Zeit bekannt geben. Schwer lastet sie in den Himmeln und auf der Erde. Sie soll zoom
German
Amir Zaidan
Sie fragen dich nach der Stunde (dem J zoom
German
Sheikh A. S. F. Bubenheim & N. Elyas
Sie fragen dich nach der Stunde, f zoom
Indonesian
Bahasa Indonesia
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: \"Bilakah terjadinya?\" Katakanlah: \"Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba\". Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: \"Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui\". zoom
Italian
Hamza Roberto Piccardo
Ti chiederanno dell'Ora: «Quando giungerà?» Di': «La conoscenza di questo appartiene al mio Signore. A suo tempo non la paleserà altri che Lui. Sarà gravosa nei cieli e sulla terra, vi coglierà all'improvviso». Ti interrogano come se tu ne fossi avvertito. Di': «La scienza di ciò appartiene a Allah». Ma la maggior parte degli uomini non lo sa. zoom
Italian
Safi Kaskas
Ti chiedono riguardo l’ultima Ora: “Quando giungerà?” Dì: “La conoscenza si trova con il mio Signore; solo Lui può rivelare quando accadrà. Sarà pesante sui cieli e sulla terra e vi coglierà all’improvviso”. Ti chiederanno se ne fossi avvertito, rispondi: “La conoscenza appartiene solo a Dio, ma la maggior parte degli uomini non lo comprende”. zoom
Malayalam
C. Abdul Hameed & K. Parappur
അന്ത്യസമയത്തെപ്പറ്റി അവര്‍ നിന്നോട്‌ ചോദിക്കുന്നു; അതെപ്പോഴാണ്‌ വന്നെത്തുന്നതെന്ന്‌. പറയുക: അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ്‌ എന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ മാത്രമാണ്‌. അതിന്‍റെ സമയത്ത്‌ അത്‌ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്‌ അവന്‍ മാത്രമാകുന്നു. ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും അത്‌ ഭാരിച്ചതായിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നല്ലാതെ അത്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു വരുകയില്ല. നീ അതിനെപ്പറ്റി ചുഴിഞ്ഞന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയവനാണെന്ന മട്ടില്‍ നിന്നോടവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. പറയുക: അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ്‌ അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ മാത്രമാണ്‌. പക്ഷെ അധികമാളുകളും ( കാര്യം ) മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. zoom
Portuguese
Samir El-Hayek
Perguntar-te- zoom
Russian
Kuliev E.
Они спрашивают тебя о Часе: \"Когда он наступит?\" Скажи: \"Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно\". Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи: \"Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого\". zoom
Russian
M.-N.O. Osmanov
Они станут спрашивать тебя о [последнем] часе : когда, мол, он настанет? Отвечай: \"Воистину, это знает [только] мой Господь. Только Он явит его, когда придет время. И на небесах, и на земле тяжел последний час. И настанет он для вас только внезапно\". Они спрашивают тебя о часе, словно ты ведаешь об этом! Отвечай: \"Воистину, знает об этом только Аллах, но большая часть людей не ведает об этом\". zoom
Russian
V. Porokhova
Они тебя о Часе вопрошают: ■ Когда назначен ему срок? ■ Скажи им: \"Знание сего - у моего Владыки. ■ Кроме Него, никто не может срок его открыть, ■ И тяжким было б его бремя на небесах и на земле. ■ Наступит он для вас совсем нежданно\". ■ Они тебя об этом вопрошают, ■ Как будто знаешь верно ты о нем. ■ Ответь им: \"Знание о нем - лишь в веденье Аллаха\". ■ Но большинство из них не знает. zoom
Sindhi
Maulana Taj Mehmood Amroti
(اي پيغمبر!) تو کان قيامت بابت پُڇن ٿا تہ ڪھڙيءَ مھل اچڻي آھي، چئو تہ اُنھيء جي خبر رڳو منھنجي پالڻھار وٽ آھي، الله کانسواءِ کيس سندس وقت تي ڪو پڌرو نہ ڪندو، (اُن جي اچڻ جي مھل جي ڄاڻ) آسمانن ۽ زمين ۾ ڳري ٿي آھي (يعني ڪو سمجھي نہ ٿو سگھي)، اُھا تہ اوھان وٽ اوچتو ئي ايندي، (اي پيغمبر) توکان (ايئن) پڇن ٿا جو ڄڻڪ تون اُن جي کوجنا ڪندڙ آھين، چئو تہ اُن جي خبر الله کانسواءِ ٻئي ڪنھن وٽ نہ آھي پر گھڻا ماڻھو نہ ڄاڻندا آھن zoom
Spanish
Julio Cortes
Te preguntan por la Hora: «¿Cuándo llegará?» Di: «Sólo mi Señor tiene conocimiento de ella. Nadie sino Él la manifestará a su tiempo. Abruma en los cielos y en la tierra. No vendrá a vosotros sino de repente»,. Te preguntan a ti como si estuvieras bien enterado. Di: «Sólo Alá tiene conocimiento de ella». Pero la mayoría de los hombres no saben. zoom
Tatar
Yakub Ibn Nugman
Ий Мухәммәд г-м! Синнән \"кыямәт көне кайчан була\", дип сорыйлар. Әйт: \"Кыямәтнең кайчан булачагын фәкать Аллаһ үзе генә белә, кыямәтнең вакытын фаш итәргә Аллаһудан башка һичбер затның көче җитмәс\". Җир вә күкләр мәхлукларына аны белмәк бик авыр, кыямәт сезгә аңсыздан – кинәттән килер. Гүя син кыямәттән хәбәрдар, аны синнән күп сорыйлар. Әйт: \"Кыямәт вакытын белмәк Аллаһуга хастыр, ләкин Аллаһуга хас икәнен күп кешеләр белмиләр\". zoom
Turkish
Yasar Nuri Ozturk
Ne zaman gelip çatacak diye kıyamet saatini soruyorlar sana. De ki: \"Ona ilişkin bilgi Rabbim katındadır. Onu, vakti geldiğinde belirginleştirecek olan yalnız O'dur. Göklere de yere de ağır gelmiştir o. O, size ansızın gelecektir, başka değil.\" Sen onu iyice biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: \"O'na ilişkin bilgi Allah katındadır, fakat insanların çokları bilmiyorlar.\ zoom
Urdu
Maulana Doctor Tahir ul Qadri
یہ (کفار) آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے (مقررہ) وقت پر اس (اللہ) کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین (کے رہنے والوں) پر (شدائد و مصائب کے خوف کے باعث) بوجھل (لگ رہی) ہے۔ وہ تم پر اچانک (حادثاتی طور پر) آجائے گی، یہ لوگ آپ سے (اس طرح) سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے، zoom
Urdu
Maulana Fateh Muhammad Jalandhry
(یہ لوگ) تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے۔ وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کردےگا۔ وہ آسمان وزمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آجائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے zoom
Urdu
Maulana Shah Imam Ahmed Raza Khan
تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں (ف۳۶۳) کہ وہ کب کو ٹھہری ہے تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا (ف۳۶۴) بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں او رزمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے اس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں (ف۳۶۵) zoom

 
For another analysis please visit...
CORPUS QURAN
WORD-BY-WORD
 
    WORD-BY-WORD Arabic of this verse
  http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=7&verse=187
Join IslamAwakened
on Facebook
 
     Give us Feedback!Share this verse on Facebook...