Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mulk Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
67:1Blagoslovljen neka je Onaj u ruci
67:2Koji je stvorio smrt i
67:3Koji je stvorio sedam nebesa slojevito. Nevidi
67:4Ponovo vrati pogled drugi put, povrati
67:5I zaista smo ukrasili nebo najbli
67:6A ima
67:7Kad budu ba
67:8Skoro da prsne od srd
67:9Re
67:10I re
67:11Tad
67:12Uistinu! Oni koji se boje Gospodara svognevidljivo, ima
67:13I tajili vi govor va
67:14Zar ne zna Onaj koji je stvorio? A On jeFini, Obavije
67:15On je Taj koji vam je Zemlju u
67:16Jeste li sigurni od Onog ko je u nebu, dane
67:17Ili ste sigurni od Onog ko je u nebu, da nepo
67:18I zaista su poricali oni koji su bili prijenjih, pa kakvo je bilo odbijanje Moje!
67:19Zar ne vide ptice iznad sebe -
67:20Ili, ko je taj ko je vojska va
67:21Ili, ko je taj ko
67:22Pa da li je ko ide ni
67:23Reci: \"On je Taj koji vas je stvorio, ina
67:24Reci: \"On je Taj koji vas je umno
67:25I govore: \"Kad
67:26Reci: \"Znanje je jedino kod Allaha, a ja samsamo opominja
67:27Pa po
67:28Reci: \"Vidite li? Ako uni
67:29Reci: \"On je Milostivi. U Njega vjerujemo i uNjega se pouzdavamo. Pa sazna
67:30Reci: \"Vidite li? Ako voda vaShare this Surah Translation on Facebook...