Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Taghabun Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
64:1Allaha slavi
64:2On je Taj koji vas je stvorio, pa je od vasnevjernik i od vas vjernik. A Allah je onog
64:3Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom ioblikovao vas i uljep
64:4Zna
64:5Zar vam nije stigla vijest o onima koji nisuvjerovali prije, pa su iskusili pogubnost postupkasvog, a ima
64:6To zato
64:7Oni koji ne vjeruju tvrde da ne
64:8Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog isvjetlo koje smo spustili. A Allah je o onom
64:9Na Dan kad vas skupi za Dan sastanka, to
64:10A oni koji ne vjeruju i pori
64:11Ne poga
64:12I poslu
64:13Allah! Samo je On Bog! I u Allaha zato nek sepouzdaju vjernici.
64:14O vi koji vjerujete! Uistinu, me
64:15Bogatstva va
64:16Pa bojte se Allaha koliko mo
64:17Ako zajmite Allahu zajam lijep, udvostru
64:18Znalac nevidljivog i vidljivog, MoShare this Surah Translation on Facebook...