Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

as-Saff Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
61:1Allaha slavi
61:2O vi koji vjerujete! Za
61:3Velika je odvratnost kod Allaha
61:4Uistinu! Allah voli one koji se bore na putuNjegovom u saffu, kao da su oni bedem zbijeni.
61:5I kad re
61:6I kad re
61:7A ko je nepravedniji od onog ko izmi
61:8
61:9On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sUputom i Vjerom Istine, da bi u
61:10O vi koji vjerujete! Ho
61:11Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog, iborite se na putu Allahovom imecima svojim i du
61:12Oprosti
61:13I drugi kojeg volite: pomo
61:14O vi koji vjerujete! Budite pomagaShare this Surah Translation on Facebook...