Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-An`am 6:136 

Arabic Source
Arabic وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُون zoom

Language /
Translator
THESE PAGES ARE *BETA* AND MANY CONTAIN ERRORS
We are working to correct them and bring you more.
Azerbaijani
Vasim M. and Ziya B.
(Müşriklər) Allah üçün Onun yaratdığı əkindən və davardan pay ayırıb öz (batil) inanclarına görə: “Bu, Allahın və bu da (Allaha) şərik qoşduğumuz bütlərin!” – dedilər. Onların bütləri üçün ayrılmış hissə Allaha çatmaz, Allah üçün ayrılmış hissə isə bütlərə çatardı. Onların verdikləri hökm necə də pisdir! zoom
Bosnian
Besim Korkut
Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke, koju je On stvorio, pa govore: \"Ovo je za Allaha\" – tvrde oni – \"a ovo za božanstva naša!\" Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim. Kako ružno oni sude! zoom
Bosnian
Mustafa Mlivo
I dodjeljuju Allahu ne zoom
Dutch
Salomo Keyzer
Die van Mekka bestemmen een deel van hetgeen hij in hunnen oogst en onder hun vee heeft doen geboren worden, voor God, en zeggen dit behoort God (volgens hun verbeelding), en dit aan onze gezellen. En dat wat voor hunne gezellen is bestemd, komt niet tot God, en hetgeen voor God bestemd is, zal tot hunne makkers komen. Hoe verkeerd oordeelen zij. zoom
Farsi

Ghodratollah Bakhtiari Nejad
مقدارى از زراعت و چارپايانى كه خدا آفريده براى خدا قرار دادند و مطابق تصور خود گفتند: اين مال خدا است و اين مال بت‌هاى ما. اما چيزهايى كه مال بت‌هايشان بود به خدا نمى‌رسد و آنچه براى خدا گذاشتند به بت‌هايشان مى‌رسد. بد جورى قضاوت مى‌كنند.(136) zoom
Farsi
Ayatollah Naser Makarem Shirazi
آنها [= مشرکان‌] سهمی از آنچه خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده، برای او قرار دادند؛ (و سهمی برای بتها!) و بگمان خود گفتند: «این مال خداست! و این هم مال شرکای ما [= یعنی بتها] است!» آنچه مال شرکای آنها بود، به خدا نمی‌رسید؛ ولی آنچه مال خدا بود، به شرکایشان می‌رسید! (آری، اگر سهم بتها با کمبودی مواجه می‌شد، مال خدا را به بتها می‌دادند؛ امّا عکس آن را مجاز نمی‌دانستند!) چه بد حکم می‌کنند (که علاوه بر شرک، حتّی خدا را کمتر از بتها می‌دانند)! zoom
Farsi
Hussain Ansarian
و مشرکان از زراعت و چهارپایانی که خدا آفریده برای او سهمی قرار دادند، و به گمان بی اساس خود گفتند: این سهم خدا، و این سهم بُتان ما؛ [و عقیده داشتند] آنچه برای بتانشان باشد به خدا نمی رسد و آنچه برای خدا باشد [در صورتی که سهم بتان کمبودی داشته باشد] به آنها می رسد؛ بد است آنچه داوری می کنند. zoom
Farsi
Mahdi Elahi Ghomshei
و برای خدا از روییدنیها و چهارپایانی که آفریده نصیبی معین کردند و به گمان خودشان گفتند: این سهم برای خدا و این سهم برای دیگر شریکان و بتان ما. پس آن سهمی که شریکانشان را بود به خدا نمی‌رسید و آن که برای خدا بود به شریکان می‌رسید!حکمی سخت (جاهلانه و) ناشایسته می‌کنند. zoom
French
Muhammad Hamidullah
Et ils assignent zoom
German
Abu-r-Rida Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rassoul
Und sie haben f zoom
German
Amir Zaidan
Und sie gesellten ALLAH einen Teil von dem bei, was ER an zoom
German
Sheikh A. S. F. Bubenheim & N. Elyas
Und sie haben Allah mit dem, was Er an (Fr zoom
Indonesian
Bahasa Indonesia
Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: \"Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami\". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. zoom
Italian
Hamza Roberto Piccardo
E attribuiscono ad Allah una parte di quello che Lui ha prodotto dai campi e dai greggi, e dicono: «Questo per Allah - secondo le loro pretese- e questo per i nostri soci». Ma quello che è per gli dei non giunge ad Allah e invece quello che è per Allah giunge ai loro dei. Quale sciagurato giudizio! zoom
Italian
Safi Kaskas
Costoro assegnano a Dio una parte di ciò che Egli ha prodotto in abbondanza in campi coltivati e nel bestiame e dicono, seguendo le loro fantasie: “Questo è per Dio e questo è per coloro che Gli associamo”. Però la parte dei loro associati non raggiunge Dio e quello che appartiene a Lui giunge ai loro dei! Quanto male giudicano! zoom
Malayalam
C. Abdul Hameed & K. Parappur
അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൃഷിയില്‍ നിന്നും, കന്നുകാലികളില്‍ നിന്നും അവര്‍ അവന്ന്‌ ഒരു ഓഹരി നിശ്ചയിച്ച്‌ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്‌. എന്നിട്ട്‌ അവരുടെ ജല്‍പനമനുസരിച്ച്‌ ഇത്‌ അല്ലാഹുവിനുള്ളതും, മറ്റേത്‌ തങ്ങള്‍ പങ്കാളികളാക്കിയ ദൈവങ്ങള്‍ക്കുള്ളതുമാണെന്ന്‌ അവര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അവരുടെ പങ്കാളികള്‍ക്കുള്ളത്‌ അല്ലാഹുവിന്നെത്തുകയില്ല. അല്ലാഹുവിന്നുള്ളതാകട്ടെ അവരുടെ പങ്കാളികള്‍ക്കെത്തുകയും ചെയ്യും. അവര്‍ തീര്‍പ്പുകല്‍പിക്കുന്നത്‌ എത്രമോശം! zoom
Portuguese
Samir El-Hayek
Do que Deus tem produzido em abund zoom
Russian
Kuliev E.
Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота, и по своему разумению говорят: \"Это - Аллаху, а это - нашим сотоварищам\". То, что предназначено их сотоварищам, не попадает Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадает их сотоварищам. Скверно то, что они решают! zoom
Russian
M.-N.O. Osmanov
[ Мекканские многобожники] предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота, и [при этом] говорят: \"Это - Аллаху\" - согласно их разумению, - \"а это - нашим божествам\". То, что предназначено их божествам, не попадает Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадает их божествам. Скверно их решение. zoom
Russian
V. Porokhova
И долю из посевов и скота, ■ Что волею Аллаха израстают и плодятся, ■ Они Аллаху назначают ■ И говорят по прихотливым измышленьям: ■ \"Сие - Аллаху Вышнему, ■ Сие же - соучастникам Его, (что на земле)\". ■ Но доля соучастников к Аллаху не идет, ■ Аллаха ж доля- к соучастникам приходит. ■ Как скверны и неправедны сужденья их! zoom
Sindhi
Maulana Taj Mehmood Amroti
۽ جيڪي پوک ۽ ڍورن مان الله پيدا ڪيو آھي تنھن مان ڪجھ حصو (ڪافر) الله جو مقرر ڪندا آھن ۽ پنھنجي گمان سان چوندا آھن تہ ھيءُ (حصو) الله جو آھي ۽ ھيءُ اسان جي بتن جو آھي، وري جيڪو (حصو) سندن بتن جو ھوندو آھي سو الله (واري حصي) سان ملي نہ سگھندو آھي، ۽ جيڪو (حصو) الله جو ھوندو آھي سو سندن بتن (واري حصي) سان ملي سگھندو آھي، جيڪو فيصلو ڪندا آھن سو بڇڙو آھي zoom
Spanish
Julio Cortes
Reservan a Alá una parte de la cosecha y de los rebaños que Él ha hecho crecer. Y dicen: «Esto es para Alá» -eso pretenden- «y esto para nuestros asociados». Pero lo que es para quienes ellos asocian no llega a Alá y lo que es para Alá llega a quienes ellos asocian. ¡Qué mal juzgan! zoom
Tatar
Yakub Ibn Nugman
Мөшрикләр, Аллаһ үстергән игеннәрдән, дүрт аяклы хайваннардан Аллаһуга өлеш кылдылар, үз белдекләре белән бу иген вә бу хайван Аллаһ өлеше булыр, вә бу иген һәм бу хайван сынымнарыбызның өлеше булыр диделәр, сынымнары өчен билгеләгән игеннәрен вә хайваннарын Аллаһ юлына бирмәс иделәр, әмма Аллаһ өлеше дип билгеләгән иген вә хайваннарын, яхшы булсалар, сынымнары юлына бирер иделәр. Диндә булмаган нәрсәләрне Аллаһ исеменнән эшләүләре нинди кабахәт эш. zoom
Turkish
Yasar Nuri Ozturk
Kendi döllendirip yaydığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar da kendi zanlarınca şöyle dediler: \"Bu Allah için, bu da ortaklarımız için.\" ortakları için olan Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için olan, ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar! zoom
Urdu
Maulana Doctor Tahir ul Qadri
انہوں نے اﷲ کے لئے انہی (چیزوں) میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا ہے پھر اپنے گمانِ (باطل) سے کہتے ہیں کہ یہ (حصہ) اﷲ کے لئے ہے اور یہ ہمارے (خود ساختہ) شریکوں کے لئے ہے، پھر جو (حصہ) ان کے شریکوں کے لئے ہے سو وہ تو اﷲ تک نہیں پہنچتا اور جو (حصہ) اﷲ کے لئے ہے تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے، (وہ) کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں، zoom
Urdu
Maulana Fateh Muhammad Jalandhry
اور (یہ لوگ) خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال (باطل) سے کہتے ہیں کہ یہ (حصہ) تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں (یعنی بتوں) کا تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے یہ کیسا برا انصاف ہے zoom
Urdu
Maulana Shah Imam Ahmed Raza Khan
اور (ف۲۷۰) اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا (ف۲۷۱) تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں (ف۲۷۲) zoom

 
For another analysis please visit...
CORPUS QURAN
WORD-BY-WORD
 
    WORD-BY-WORD Arabic of this verse
  http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=6&verse=136
Join IslamAwakened
on Facebook
 
     Give us Feedback!Share this verse on Facebook...