Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Hashr Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
59:1Allaha slavi
59:2On je Taj koji je istjerao one od sljedbenikaKnjige koji nisu vjerovali, iz domova njihovih, priprvom progonstvu. Niste mislili da
59:3I da im Allah nije propisao izgon, sigurno biih kaznio na Dunjau, a ima
59:4To zato
59:5To
59:6A ono
59:7Ono
59:8(I) fukarama muhad
59:9A oni koji su stupili u ku
59:10A oni koji su do
59:11Zar nisi vidio licemjere koji govore bra
59:12Sigurno, ako bi bili protjerani, ne bi iza
59:13Sigurno ste vi ja
59:14Ne
59:15Sli
59:16Sli
59:17Pa bi
59:18O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha, i nekagleda du
59:19I ne budite kao oni koji su zaboraviliAllaha, pa je u
59:20Nisu jednaki stanovnici vatre i stanovniciD
59:21Da smo spustili ovaj Kur'an planini, sigurnobi je vidio poniznu, rascijepljenu iz straha odAllaha. A to su primjeri - navodimo ih ljudima, da bioni razmislili.
59:22On je Allah, sem Kojeg boga nema, Znalacnevidljivog i vidljivog. On je Milostivi, Milosrdni.
59:23On je Allah, sem Kojeg boga nema, Vladar,Presveti, Onaj koji daje mir, Onaj koji dajesigurnost, Nadziru
59:24On je Allah, Stvaralac, Tvorac, Oblikovalac!Njegova imena su najljepShare this Surah Translation on Facebook...