Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mujadilah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
58:1Doista je Allah
58:2Oni od vas koji se razvedu od
58:3A oni koji se razvedu od
58:4Pa ko ne na
58:5Uistinu! Oni koji se suprotstavljaju Allahu iPoslaniku Njegovom, bi
58:6Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad
58:7Zar ne vidi
58:8Zar nisi vidio one kojima je zabranjeno tajnodogovaranje - zatim se vra
58:9O vi koji vjerujete! Kad se budete tajnodogovarali, tad se ne dogovarajte o grijehu ineprijateljstvu i neposlu
58:10Doista je tajno dogovaranje od
58:11O vi koji vjerujete! Kad vam se ka
58:12O vi koji vjerujete! Kad se budetesavjetovali s Poslanikom, tad prije savjetovanjava
58:13Da li se pla
58:14Zar nisi vidio one koji prijateljuju sanarodom onih na koje se rasrdio Allah? Nisu oni odvas, niti od njih, a kunu se na la
58:15Allah je za njih pripremio kaznu
58:16Uzeli su zakletve svoje
58:17Ne
58:18Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad
58:19Ovladao je njima
58:20Uistinu, oni koji se suprotstavljaju Allahu iPoslaniku Njegovom, takvi
58:21Propisao je Allah: \"Sigurno
58:22NeShare this Surah Translation on Facebook...