Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mujadilah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
58:1 خدا سخن زنى را كه درباره شوهرش با تو صحبت مى‌كرد و به خدا شكايت مى‌كرد شنيد. خدا صحبت شما را مى‌شنود. چون خدا شنونده بينا است.(1)
58:2 اشخاصى كه به زنشان مى‌گويند تو مثل مادر من هستى، حرف ناروا و دروغى مى‌زنند. زنانشان مادر آن‌ها نيستند. مادرشان زنانى هستند كه آن‌ها را زاييده‌اند. خدا عفوكننده و آمرزنده است.(2)
58:3 كسانى‌كه چنين حرفى مى‌زنند و بعد از گفته خود برمى گردند، قبل از اين‌كه با زنشان همخوابگى كنند، بايد برده‌اى را آزاد كنند. اين نصيحتى است كه به شما مى‌شود، خدا از تمام كارهايى كه مى‌كنيد باخبر است.(3)
58:4 كسى‌كه برده‌اى براى آزاد كردن پيدا نكرد، قبل از اين‌كه همخوابگى كند دوماه پشت سر هم روزه بگيرد. كسى‌كه توانايى آن را نداشت، شصت مسكين را سير كند. اين كار براى اين است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد. اين حدود خدا است و منكران عذاب پردردى دارند.(4)
58:5 اشخاصى كه با خدا و رسولش مخالفت مى‌كنند مثل افرادى كه قبل از آن‌ها بودند خوار مى‌شوند. ما آيات روشن و واضحى نازل كرده‌ايم و افراد بى‌ايمان عذاب خواركننده‌اى دارند.(5)
58:6 روزى كه خدا همه آن‌ها را براى رسيدگى به حسابشان زنده مى‌كند و آن‌ها را از كارهايى كه مى‌كردند خبردار مى‌كند. خدا حساب آن‌ها را دارد ولى خودشان آن را فراموش كرده‌اند. خدا شاهد هر چيزى است.(6)
58:7 آيا متوجه نشده‌اى كه خدا هر چه در آسمان‌ها و زمين است مى‌داند. هيچ سه‌نفرى درِ گوشى حرف نمى‌زنند مگر اين‌كه خدا چهارمى آن‌هاست و هيچ پنج‌نفرى با هم حرف نمى‌زنند مگر اين‌كه خدا ششمى آن‌هاست، كمتر و بيشتر از آن نيستند مگر اين‌كه خدا با آن‌هاست، هر جايى كه باشند. و در روز قيامت آن‌ها را از كارهايى كه كرده‌اند خبردار مى‌كند. خدا هر چيزى را مى‌داند.(7)
58:8 آيا كسانى را كه از درِ گوشى حرف‌زدن نهى شده‌اند نديدى كه دوباره كارى را كه از آن نهى شده‌اند انجام مى‌دهند و به گناه و دشمنى و نافرمانى پيغمبر درِ گوشى حرف مى‌زنند و پيش تو كه مى‌آيند، به صورتى با تو سلام و خوش‌آمدگويى مى‌كنند كه خدا آن طور با تو خوش‌آمدگويى نكرده است و در دلشان مى‌گويند چرا خدا به‌خاطر اين حرف‌هايى كه مى‌زنيم ما را عذاب نمى‌كند؟ جهنم براى آن‌ها كافى است و وارد آن مى‌شوند و جهنم جاى بدى است.(8)
58:9 اى مؤمنين، وقتى با هم درِ گوشى صحبت مى‌كنيد از روى گناه و دشمنى و نافرمانى‌ پيغمبر نباشد. براى نيكى و تقوى درِ گوشى صحبت كنيد و از نافرمانى خدا كه پيش او جمع خواهید شد بترسيد.(9)
58:10 درِ گوشى حرف‌زدن كارى است شيطانى براى اين‌كه مؤمنان را غمگين كند. در حالى‌كه ذره‌اى به آن‌ها ضرر نمى‌زند مگر به فرمان خدا. مؤمنين بايد به خدا توكل كنند.(10)
58:11 اى مؤمنين، وقتى در مجالس به‌شما گفته مى‌شود جا باز كنيد، اين كار را بكنيد تا خدا در كار شما گشايش ايجاد كند و وقتى به‌شما گفته مى‌شود بلند شويد، اين كار را بكنيد. خدا مقام افراد باايمان و دانشمند را به‌درجات بالا مى‌برد. خدا از همه كارهايى كه مى‌كنيد خبر دارد.(11)
58:12 اى افراد باايمان، وقتى با پيغمبر درِ گوشى صحبت مى‌كنيد قبل از آن صدقه‌اى بدهيد. اين كار براى شما بهتر و پاك‌تر است. اگر پول آن را نداشتيد خدا آمرزنده و مهربان است.(12)
58:13 آيا از اين‌كه قبل از درِ گوشى صحبت‌كردنتان صدقه‌اى بدهيد ترسيديد؟ وقتى كه اين كار را نكرديد و خدا توبه شما را پذيرفت، نماز را به‌پا داريد و زكات بدهيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيد. خدا از كارهايى كه مى‌كنيد باخبر است.(13)
58:14 آيا افرادى را نديدى كه با گروهى كه خدا از كار آن‌ها خشمگين است دوستى مى‌كنند؟ آن‌ها از شما مسلمانان نيستند و شما از آن‌ها نيستيد. آن‌ها دانسته قسم دروغ مى‌خورند.(14)
58:15 خدا براى آن‌ها عذاب شديدى آماده كرده، چون كارهايى كه مى‌كنند بد است.(15)
58:16 قسم‌هاى خود را سپرى ساخته‌اند و مردم را از راه خدا باز داشته‌اند. آن‌ها عذاب خواركننده‌اى دارند.(16)
58:17 مال و فرزند آن‌ها در مقابل خدا ذره‌اى به‌درد آن‌ها نمى‌خورد. آن‌ها اهل جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود.(17)
58:18 روزى كه خدا همه آن‌ها را زنده مى‌كند، براى خدا قسم مى‌خورند همان‌طور كه براى شما قسم مى‌خورند و خيال مى‌كنند كه براى آن‌ها فايده‌اى خواهد داشت. بدانيد كه آن‌ها دروغگو هستند.(18)
58:19 شيطان بر آن‌ها غلبه كرده و ياد خدا را از خاطر آن‌ها برده. آن‌ها حزب شيطانند، بدانيد حزب شيطان زيانكار است.(19)
58:20 اشخاصى كه با خدا و پيغمبرش مخالفت مى‌كنند پست‌ترين افرادند.(20)
58:21 خدا مقرر كرده كه من و پيغمبرانم پيروز مى‌شويم، چون خدا قوى و توانا است.(21)
58:22 افرادى را كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند پيدا نمى‌كنى كه كسانى را كه مخالف خدا و پيغمبرش هستند دوست بدارند، اگرچه پدر يا فرزند يا برادر يا خويشاوندان آن‌ها باشند. آن‌ها كسانى هستند كه خدا ايمان را در دلشان ثبت كرده و با روحى از جانب خود تأييدشان كرده است و آن‌ها را وارد بهشت‌هايى مى‌كند كه در آن نهرهاى روان است. هميشه در آن خواهند بود. خدا از آن‌ها راضى و آن‌ها هم از او راضى هستند. چنين افرادى حزب خدا هستند، بدانيد كه حزب خدا پيروز است.(22)Share this Surah Translation on Facebook...