Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Hadid Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
57:1Allaha slavi ono
57:2Njegova je vlast nebesa i Zemlje; o
57:3On je Prvi i Posljednji, i Vanjski iUnutarnji, i On je o svakoj stvari Znalac.
57:4On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u
57:5Njegova je vlast nebesa i Zemlje. A Allahu sevra
57:6Daje da no
57:7Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog itro
57:8I
57:9On je Taj koji objavljuje robu Svom ajetejasne, da vas izvede iz tmina na svjetlost. Auistinu, Allah je vama Samilosni, Milosrdni.
57:10I
57:11Ko je taj ko
57:12Na Dan kad bude
57:13Na Dan kad budu munafici i munafikinjegovorili onima koji su vjerovali: \
57:14Doziva
57:15Zato se Danas od vas ne
57:16Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da sesrca njihova ponize spominjanju Allaha i onom
57:17Znajte da Allah o
57:18Uistinu! Oni koji daju sadaku i koje dajusadaku i uzajmljuju Allahu zajam lijep, udvostru
57:19A oni koji vjeruju u Allaha i PoslanikaNjegovog, ti takvi su istiniti, i
57:20Znajte da je
57:21Utrkujte se prema oprostu Gospodara svog iD
57:22Nikakva nesre
57:23Da ne biste o
57:24One koji
57:25Zaista smo slali poslanike Na
57:26I doista smo poslali Nuha i Ibrahima, ina
57:27Zatim smo stopama njihovim slali poslanikeNa
57:28O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha ivjerujte u Poslanika Njegovog: dat
57:29Da bi znali sljedbenici Knjige da neupravljaju niShare this Surah Translation on Facebook...