Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Waqi`ah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
56:1Kad se dogodi doga
56:2Ne
56:3Poni
56:4Kad se zatrese Zemlja potresom,
56:5I smrve brda drobljenjem,
56:6I budu pra
56:7I budete vrste tri:
56:8Pa drugovi desne strane -
56:9I drugovi lijeve strane -
56:10I prednjaci, prednjaci:
56:11Takvi
56:12U ba
56:13Mno
56:14A malo od posljednjih,
56:15Na sofama (ukrasom) oblo
56:16Naslonjeni na njima, naspramni,
56:17Obilazi
56:18S peharima i ibricima i
56:19Ne
56:20I vo
56:21I mesom pti
56:22I hurije lijepih krupnih o
56:23Kao primjerci bisera skrivenog -
56:24Pla
56:25Ne
56:26Izuzev govora: \"Selam! Selam!\
56:27A drugovi desne strane -
56:28U lotosovom drve
56:29I bananama nanizanim,
56:30I hladu rasprostrtom,
56:31I vodi teku
56:32I vo
56:33Nije odsje
56:34I posteljama uzdignutim.
56:35Uistinu! Mi smo ih stvorili stvaranjem,
56:36I u
56:37Umilnim vr
56:38Drugovima desne strane,
56:39Mno
56:40I mno
56:41A drugovi lijeve strane -
56:42U pr
56:43I sjenci crnog dima,
56:44Ni hladnoj, ni oplemenjuju
56:45Uistinu, oni su prije toga bili rasko
56:46I ustrajali na prekr
56:47I govorili: \"Ho
56:48Ili o
56:49Reci: \"Uistinu, raniji i kasniji.\
56:50Doista
56:51Zatim
56:52Sigurno jesti od drveta zekkuma,
56:53Pa
56:54Te piti na njega vriju
56:55Ta pit
56:56Ovo
56:57Mi smo stvorili vas, pa za
56:58Pa jeste li vidjeli
56:59Da li vi to stvarate, ili smo Mi Stvoritelji?
56:60Mi smo odredili me
56:61Da izmijenimo likove va
56:62A doista znate nastanak prvi. Pa za
56:63Pa vidite li
56:64Da li vi dajete da to uzraste, ili smo MiUzgajatelji?
56:65Da ho
56:66\"Uistinu, mi smo oglobljeni!
56:67Naprotiv, mi smo li
56:68Pa vidite li vodu koju pijete?
56:69Da li je vi spu
56:70Da ho
56:71Pa vidite li vatru koju palite?
56:72Da li vi stvarate drvo njeno, ili smo MiStvoritelji?
56:73Mi smo je u
56:74Zato slavi ime Gospodara svog Veli
56:75Pa ne! Kunem se polo
56:76A uistinu je to zakletva - kad biste znali -velika,
56:77Uistinu, on je Kur'an plemeniti,
56:78U Knjizi skrivenoj;
56:79Koju ne doti
56:80Objava od Gospodara svjetova.
56:81Pa da li vi ovaj hadis prezirete,
56:82I postupate (tako) da vi opskrbu svojupori
56:83Pa za
56:84I vi tad budete gledali,
56:85A Mi smo mu bli
56:86Pa za
56:87Vratite nju, ako ste iskreni?
56:88Pa, ako bude od pribli
56:89Onda je rewh i miomiris, i D
56:90A ako bude od drugova desne strane,
56:91Tad: \"Selam tebi\" od drugova desne strane.
56:92A ako bude od poricatelja zabludjelih,
56:93Tad je ugo
56:94I pr
56:95Uistinu! Ovo je ta Istina sigurna.
56:96Zato slavi ime Gospodara svog VeliShare this Surah Translation on Facebook...