Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Waqi`ah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
56:1Әгәр вакыйга булачак кыямәт хәле вакыйга булса,
56:2ул кыямәтнең вакыйга булуын ялганлаучы була алмас.
56:3Ул кыямәт Дөньяда тәкәбберләнеп динсез яшәгән кешеләрне түбән төшерүче вә Аллаһудан куркып түбәнчелек белән тотып яшәгән хак мөэминнәрне бөек дәрәҗәгә күтәрүчедер.
56:4Әгәр җирне каты хәрәкәтләндерү илә хәрәкәтләндерсә,
56:5вә таулар каты тетелү илә тетелсәләр
56:6алар чәчелгән тузан кеби булырлар.
56:7Вә сез өч төрле сыйныф булырсыз.
56:8Бер сыйныф уң тараф кешеләредер, уң тараф кешеләренең җәннәтләрдә хәлләре ни хуш яхшыдыр.
56:9Вә икенче сыйныф сул тараф кешеләрдер, сул тараф кешеләрнең хәле җәһәннәмдә ни ямандыр.
56:10Дәхи бер сыйныф кешеләре яхшылыкта алга чыгучылардыр, ягъни Коръән белән гамәл кылып яхшылыкта һәрвакыт алда булырлар.
56:11Әнә шул кешеләр Аллаһуга якын вә хөрмәтле
56:12Алар нигъмәт белән тулган җәннәтләрдәдер.
56:13Ул Аллаһуга якын кешеләр әүвәлге кавемнәрдән бер җәмәгатьтер.
56:14Дәхи соңгы кавемнәрдән аз гына бардыр.
56:15Алтын көмеш вә җәүһәр белән тукылган диваннарда.
56:16Бер-берсенә каршы булыр ул диванга таянган хәлләрендә.
56:17Алар тирәсендә хезмәт белән әйләнерләр мәңге яшь булгучы егетләр.
56:18Тоткасыз кәсәләр вә борынлы комганнар һәм агып торган эчемлекләр тутырылган кәсәләр белән.
56:19Ул эчемлекләр эчүдән башлары һич авыртмас һәм исермәсләр.
56:20Вә алар тели торган җимешләр белән.
56:21Вә аларның ашарга теләгәне кош итләре белән килерләр.
56:22Дәхи кара вә зур күзле кызлар белән бергә булырлар.
56:23Ул кызлар тезелгән энҗе дәнәләре кебиләрдер.
56:24Бу нигъмәтләр кылган гамәлләренең җәзасыдыр.
56:25Алар җәннәттә буш сүзләрне вә гөнаһлы сүзләрне ишетмәсләр.
56:26Мәгәр сәлам бирешкән тавышны гына ишетерләр.
56:27Инде уң тараф кешеләре – нинди яхшы уң тараф кешеләренең хәле.
56:28Чәнечкесез сәдер агачлары астында.
56:29Вә җимешләре астан өскә хәтле тезелгән хуш исле банан агачлары арасында.
56:30Вә даимән булучы күләгәдә.
56:31Вә даимән һәр тарафка агып торучы суда.
56:32Вә бик күп җимешләр эчендә.
56:33Ул җимешләр киселмәсләр агачтан (бетмәсләр) вә җимешләре җәннәт кешеләре өчен һич тыелмаслар.
56:34Вә кабартылган йомшак түшәкләрдә булырлар.
56:35Без аларның дөньядагы хатыннарын икенче итеп халык кылдык.
56:36Аларны яшь кызлар кылдык.
56:37Ирләрен сөюче татлы сүзлеләрдер, барчасы да яшьләр, җәннәт кешеләре бар да утыз өч яшьтә булырлар.
56:38Бу зекер ителгән нәрсәләр уң тараф кешеләре өчен хәзерләнде.
56:39Ул уң тараф кешеләре әүвәлге кавемнәрдән бер төркем җәмәгатьләрдер.
56:40Вә соңгы кавемнәрдән бер төркем җәмәгатьтер.
56:41Вә сул тараф кешеләре, ул сул тарафларның хәле нинди яман, нинди авырдыр.
56:42Алар эссе җилдә вә кайнар суда.
56:43Кара төннән булган күләгәдә.
56:44Ул күләгә салкынча түгел һәм файдалы да түгел.
56:45Тәхкыйк алар дөньяда вакытта нигъмәт ияләре булып азган иделәр.
56:46Вә алар олугъ гөнаһка, ягъни ширеккә даимчелек кыла иделәр.
56:47Дәхи әйтәләр иде: \"Без әгәр үлеп сөяк булсак вә череп туфрак булсак, яңадан терелербезме.
56:48Дәхи безнең борынгы бабаларыбыз да терелеп кубарылырлармы? Бу эш була торган түгел\", – дип.
56:49Әйт: \"Әлбәттә, борынгылар да һәм ахыргы кешеләр дә.
56:50Барчалары да мәгълүм кыямәт көнендәге билгеләнгән урынга җыелырлар.
56:51Соңра сез азып адашучы ялганчы кешеләрсез.
56:52Әлбәттә, Заккум агачының ачы вә чәнечкеле җимешләрен ашаучысыз.
56:53Шул ачы җимешләр илә карыннарыгызны тутыручысыз,
56:54вә аның өстенә эчәрсез бик кайнар суны.
56:55Ул суны бик каты аңкыганлыктан комсызланып (сусаган дөяләр кебек) эчәрсез.
56:56Бу ачы җимеш белән кайнар су кыямәт көнендәге аларның сыедыр.
56:57Сезне Без халык кылдык, Безнең тергезеп хөкем итү эшебезне тәсъдыйк кылмассызмы ышанмассызмы?
56:58Беләсезме хәбәр бирегез хатыннарыгызның бала ятагына салган суыгызны.
56:59Кеше итеп халык кылучы сезме, әллә аларны халык кылучы Безме?
56:60Без сезнең арагызда үлемне билгеләдек, вә Без гаҗизләнүче, аптыраучы түгелбез.
56:61Сезне һәлак итеп урыныгызга сездән яхшыракны алыштырырга, вә сезне үзегез белмәгән сурәтләргә алыштырырга гаҗиз түгелме.
56:62Тәхкыйк сез әүвәлге халык ителүне беләсез бит, һич юктан халык кылдык, шуны уйлап фикерләп карасагызчы!
56:63Әгәр белсәгез чәчкән игеннәрегездән хәбәр бирегез!
56:64Сезме аларны үстерәсез, әллә Безме үстерүче?
56:65Әгәр теләсәк, ул игеннәрне коры кау яки башаксыз коры салам кылыр идек, ул вакытта бик каты кайгыручылардан булыр идегез.
56:66Вә: \"Гөнаһыбыз сәбәпле җәзаланабыз,
56:67Бәлки моннан соң безгә Аллаһуның рәхмәте һич тә булмас инде\", – дияр идегез.
56:68Әгәр белсәгез, эчә торган суларыгыздан хәбәр бирегез!
56:69Ул суны болыттан сез иңдердегезме, әллә ул суны иңдерүче Безме?
56:70Әгәр Без теләсәк, ул суны эчәргә яраксыз итеп ачы кылыр идек, сез ни өчен шөкер итмисез?
56:71Әйә беләсезме, һәр көнне кабызып файдаланган уттан хәбәр бирегез!
56:72Ул утның агачын сез ясадыгызмы, әллә Безме аны бар итүче? Ягъни Ґәрәбстанда үсеп торган яшел агачтан сугып ут чыгаралар.
56:73Без ул утны халык кылдык ахирәт утын искә төшермәк өчен вә юлда йөрүчеләргә файдаланмак өчен.
56:74Олугъ булган Раббыңның исеме илә тәсбихләр әйт!
56:75Йолдызларның иңгән яки баеган вакытлары илә ант итәмен.
56:76Тәхкыйк ул ант бик олугъ анттыр, әгәр белсәгез.
56:77Тәхкыйк Аллаһудан вәхий ителгән нәрсә хөрмәтле Коръәндер.
56:78Ул Коръән Ләүхүл Мәхфуздагы китапта сакланмыштыр.
56:79Ул Коръәнне пакь булмаган кеше тотмас, мәгәр тәһарәтле пакь кеше генә тотар.
56:80Барча галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһудан иңдерелмештер.
56:81Әйә сез ошбу Коръән белән гамәл кылудан ялкауланасызмы, андагы Аллаһ хөкемнәрен җиңелгә саныйсызмы?
56:82Тәхкыйк Коръәнне ялганга тотуыгызны үзегезгә өлеш кыласыз. Ягъни һәр нигъмәтне Аллаһудан дип белмисез, бәлки тәбигатьтән һәм үзебездән дисез.
56:83Әгәр үлемгә хәзерләнгән кешенең җаны бугазына җитсә,
56:84сез шул вакытта аңа карап сорарсыз.
56:85Ул кешенең хәлен белү өчен сезгә караганда Без белем вә кодрәтебез белән аңа якынракбыз, ләкин ул кешегә килгән хәлне сез белмисез һәм күрмисез.
56:86Әгәр Безнең хозурыбызда хөкем ителми торган булсагыз, ягъни кешенең үлеме Аллаһудан түгел, үләбез дә бетәбез дисәгез.
56:87Ул кешене үлемнән коткарып дөньяда яшәү өчен кире кайтарыгыз, әгәр Аллаһудан башка эш кыла алабыз дигән сүзегез дөрес булса!
56:88Әгәр ул үлгән кеше Аллаһуга якын кешеләрдән булса,
56:89аңар рәхәтлек вә хуш исле гөлләр арасында яхшы нигъмәтләр вә нәґим җәннәтедер.
56:90Әмма уң тараф кешесе булса.
56:91Сиңа җәннәттәге уң тараф юлдашыңнан сәламдер.
56:92Әгәр ул үлгән кеше Коръәнне вә пәйгамбәрне ялган диюче адашкан кеше булса,
56:93аның сые җәһәннәмнең кайнар суыннандыр.
56:94Вә җәһәннәм утының яндыруыдыр.
56:95Тәхкыйк бу зекер ителгән нәрсәләр якын булган хактыр.
56:96Олугъ булган Раббыңның исемен мактап тәсбих әйт!Share this Surah Translation on Facebook...