Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Waqi`ah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
56:1Apabila terjadi hari kiamat,
56:2tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
56:3(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
56:4apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
56:5dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
56:6maka jadilah ia debu yang beterbangan,
56:7dan kamu menjadi tiga golongan.
56:8Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
56:9Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
56:10Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
56:11Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
56:12Berada dalam jannah kenikmatan.
56:13Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
56:14dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
56:15Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
56:16seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
56:17Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
56:18dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,
56:19mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
56:20dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
56:21dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
56:22Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
56:23laksana mutiara yang tersimpan baik.
56:24Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
56:25Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,
56:26akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
56:27Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
56:28Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
56:29dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
56:30dan naungan yang terbentang luas,
56:31dan air yang tercurah,
56:32dan buah-buahan yang banyak,
56:33yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
56:34dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
56:35Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung
56:36dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
56:37penuh cinta lagi sebaya umurnya.
56:38(Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
56:39(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
56:40dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
56:41Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
56:42Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih,
56:43dan dalam naungan asap yang hitam.
56:44Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
56:45Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
56:46Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
56:47Dan mereka selalu mengatakan: \"Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?
56:48apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?\
56:49Katakanlah: \"Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
56:50benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
56:51Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
56:52benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
56:53dan akan memenuhi perutmu dengannya.
56:54Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
56:55Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
56:56Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan\".
56:57Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
56:58Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
56:59Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?
56:60Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
56:61untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
56:62Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
56:63Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
56:64Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?
56:65Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.
56:66(Sambil berkata): \"Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian\
56:67,"bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
56:68Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
56:69Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?
56:70Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
56:71Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
56:72Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?
56:73Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
56:74Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.
56:75Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
56:76Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
56:77Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
56:78pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
56:79tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
56:80Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.
56:81Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
56:82kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
56:83Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
56:84padahal kamu ketika itu melihat,
56:85dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,
56:86maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
56:87Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
56:88adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
56:89maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
56:90Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
56:91maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
56:92Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
56:93maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
56:94dan dibakar di dalam jahannam.
56:95Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
56:96Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.Share this Surah Translation on Facebook...