Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rahman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
55:1Milostivi!
55:2Pou
55:3Stvara
55:4U
55:5Sunce i Mjesec su po prora
55:6I zvijezda i drvo
55:7I nebo! Uzdigao ga je, i postavio mjerilo,
55:8Da ne prelazite mjeru.
55:9I uspostavljajte te
55:10I Zemlja! Postavio je nju za stvorenja,
55:11Na njoj je vo
55:12I zrno sa ljuskom i mirisna biljka.
55:13Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:14Stvorio je
55:15I stvorio je d
55:16Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:17Gospodar dvaju istoka i Gospodar dvajuzapada,
55:18Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:19Pustio je mora dva - susre
55:20Izme
55:21Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:22Izlaze iz njih biser i merd
55:23Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:24I Njegova su plovila - naprave u moru kaobrda,
55:25Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:26Svako ko je na njoj, prolazan je,
55:27A traje lice Gospodara tvog, Vlasnikauzvi
55:28Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:29Pita Ga ko je na nebesima i Zemlji. Svakogdana On je u dejstvu.
55:30Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:31Posveti
55:32Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:33O skupino d
55:34Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:35Sla
55:36Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:37Pa kad se rascijepi nebo i bude ru
55:38Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:39Tad, Tog dana, ne
55:40Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:41Pozna
55:42Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:43Ovo je taj D
55:44Kru
55:45Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:46A onaj ko se bojao stajanja pred Gospodaromsvojim, ima
55:47Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:48Pune grana,
55:49Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:50U njima su izvora dva (koja) teku.
55:51Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:52U njima su od svakog vo
55:53Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:54Naslonjeni na posteljama
55:55Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:56U njima su (hurije) kratkih pogleda, nije ihprije njih razdjevi
55:57Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:58Kao da su one jakut i merd
55:59Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:60Da li
55:61Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:62A osim njih, bi
55:63Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:64Obje tamnozelene,
55:65Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:66U njima dva izvora prskaju
55:67Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:68U njima je vo
55:69Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:70U njima su dobre, lijepe,
55:71Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:72Hurije zadr
55:73Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:74Nije ih prije njih razdjevi
55:75Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:76Naslonjeni na jastuku zelenom i
55:77Pa koju od blagodati Gospodara svogapori
55:78Blagoslovljeno neka je ime Gospodara tvog,Vlasnika uzviShare this Surah Translation on Facebook...