Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rahman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
55:1Рәхимле Аллаһ.
55:2Расүле Мухәммәд г-мгә Коръәнне өйрәтте.
55:3Кешене халык кылды.
55:4Ул кешегә сөйләүне вә уку, язуны һәм аңлау-аңлатуны өйрәтте.
55:5Кояш вә ай үзләренең юлларында бер билгеле үлчәү белән йөрүчеләрдер.
55:6Үләннәр һәм агачлар Аллаһуга сәҗдә кылалар.
55:7Аллаһ күкне күтәрде һәм һәрнәрсәгә гаделлек белән үлчәү куйды.
55:8Үлчәүдә гаделлектән дөрес үлчәүдән читкә чыкмавыгыз өчен.
55:9Үлчәүләрне гаделлек белән торгызыгыз һәм үлчәүне киметмәгез, ягъни кешегә үлчәп биргәндә киметеп үлчәмәгез һәм үзегезгә алганда арттырып үлчәмәгез!
55:10Җирне халыклар өчен төзеп куйды.
55:11Ул җирдә төрле җимешләр бар һәм хөрмә җимешенең кабыклары иясе булган хөрмә агачлары бардыр.
55:12Һәм салам иясе булган игеннәр вә хуш исле чәчәкле үләннәр бардыр.
55:13Ий кеше һәм җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез?
55:14Аллаһ Адәмне янган кирпеч кеби кипкән балчыктан халык кылды.
55:15Дәхи җенне уттан булган ялкыннан халык кылды.
55:16Ий кеше һәм җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез?
55:17Ул – Аллаһ ике мәшрикъның һәм ике мәгърибнең Раббысыдыр.
55:18Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен ялганнарсыз, Аныкы түгел диярсез?
55:19Аллаһ берсе татлы, берсе тозлы ике диңгезне янәшә агызды.
55:20Аларның арасында Аллаһуның кодрәт пәрдәсе бардыр, сулары кушылмас.
55:21Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен танырсыз, ничек Аныкы түгел диярсез?
55:22Аларның икесеннән дә энҗе һәм мәрҗән ташлары чыгадыр.
55:23Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен танып Аныкы түгел диярсез?
55:24Кешеләрне вә малларны йөкләп диңгезләрдә йөрүче тау кеби бөек кораблар Аллаһу тәгаләнекедер, ягъни Аның кодрәтендәдер.
55:25Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез?
55:26Җир өстендә булган һәр җан иясе вә һәрнәрсә һәлак булучыдыр.
55:27Фәкать олугълык вә хөрмәт иясе булган Раббыңның заты калучыдыр.
55:28Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел, дип, ялганнарсыз?
55:29Җирдә вә күкләрдә булган һәр гакыл һәм җан иясе үзенең хаҗәтен Аллаһудан сорыйдыр. Ул – Аллаһ һәр көнне эштәдер, барча вөҗүд өстеннән хөкем йөртәдер.
55:30Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганлыйсыз?
55:31Ий кеше һәм җен, тиздән хисаб ала башлаячакбыз сездән.
55:32Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:33Ий кеше вә җен таифәсез! Әгәр көчегез җитсә, җир вә күкләр читеннән үтеп китәргә, ягъни космос бушлыгына чыгарга, үтегез! Юк үтә алмассыз, мәгәр күп көч вә күп белем, күп мал белән үтәрсез.
55:34Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:35Ий ышанмаучы кешеләр вә җеннәр сезгә җибәрелер уттан булган ялкын вә эрегән бакыр, Аллаһ ґәзабыннан котылу өчен ярдәмләшә алмассыз.
55:36Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:37Әгәр күк ярылса, төрле төстәге чәчәк булып күренер, зәйтүн мае кеби ялтырап.
55:38Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:39Хисаб көнендә кеше дә, җен дә гөнаһыннан соралмас, чөнки гамәл дәфтәренә язылган, булыр.
55:40Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:41Ул көндә күп гөнаһлы явыз кешеләр танылырлар үзләренең явызлык галәмәтләре белән, тотылырлар маңгай чәчләреннән һәм аякларыннан.
55:42Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:43Бу җәһәннәм күп гөнаһлы азган кешеләр ялганга тоткан җәһәннәмдер.
55:44Алар җәһәннәм белән кайнап торган су арасында әйләнеп йөрерләр.
55:45Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:46Раббысы алдына басып хөкем ителүдән курыккан мөэмингә оҗмахта ике бакча булыр.
55:47Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ничек, ялганлый алырсыз?
55:48Ул ике бакча күп төрле агач вә җимешләр ияләредер
55:49Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганлый аласыз?
55:50Ул бакчаларда эчәргә татлы ике чишмә бардыр.
55:51Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:52Вә ул бакчаларда һәр җимештән ике төрлесе кипкәне вә пешеп өлгергәне бардыр.
55:53Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ничек ялганлый аласыз?
55:54Ул җәннәттәге кешеләр ефәктән булган түшәкләргә таянучылардыр, вә ул җәннәтнең җимешләре утырган кешегә дә, торган кешегә дә бик якындыр.
55:55Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ничек ялганлый аласыз?
55:56Вә ул җәннәттә үз ирләреннән башка иргә күз төшерми, торган хур кызлары бардыр, аларны әүвәлдә кеше дә вә җен дә тотмады.
55:57Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:58Ул хур кызлары гүя якут һәм мәрҗән кеби саф тәнлеләрдер.
55:59Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтене Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:60Чын яхшылыкның җәзасы фәкать җәннәттер.
55:61Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:62Изге мөэминнәргә оҗмахта бу ике бакчадан башка дәхи ике бакча бардыр.
55:63Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:64Бу ике бакча карачыл яшелдер.
55:65Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтене Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:66Ул ике җәннәттә ургып агучы ике чишмә бардыр.
55:67Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:68Ул ике бакчада төрле җимешләр хөрмә вә анар агачлары бардыр.
55:69Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтене Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:70Ул бакчаларда күркәм холыклы бик гүзәл хур кызлары бардыр.
55:71Ий кеше вә җен Раббыгызның кайсы нигъмәтене Аныкы, түгел дип ялганнарсыз?
55:72Чадырларга кертелгән кара күзле хур кызлары бардыр.
55:73Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:74Ул кызларны әүвәлдә кеше дә вә җен дә тотмаган.
55:75Ий кеше вә җен Раббыгызның кайсы нигъмәтене Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:76Ул бакчалардагы мөэминнәр яшел түшәкләргә вә ґәҗәб матур паласларга таянучылардыр.
55:77Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
55:78Раббыңның исеме бик олугъ вә бик мөбарәктер, Ул олугълык вә хөрмәт ияседер.Share this Surah Translation on Facebook...