Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rahman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
55:1Milostivi
55:2poučava Kur'anu,
55:3stvara čovjeka,
55:4uči ga govoru.
55:5Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,
55:6i trava i drveće se pokoravaju,
55:7a nebo je digao. I postavio je terazije
55:8da ne prelazite granice u mjerenju –
55:9i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
55:10A Zemlju je za stvorenja razastro,
55:11na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama
55:12i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –
55:13pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:14On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio
55:15a džina od plamene vatre –
55:16pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:17Gospodara dva istoka i dva zapada –
55:18pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:19Pustio je dva mora da se dodiruju,
55:20između njih je pregrada i ona se ne miješaju –
55:21pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:22Iz njih se vadi biser i merdžan –
55:23pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:24Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –
55:25pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:26Sve što je na Zemlji prolazno je,
55:27ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –
55:28pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:29Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim –
55:30pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:31Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –
55:32pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:33O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –
55:34pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:35Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –
55:36pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:37A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –
55:38pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:39tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –
55:40pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:41a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –
55:42pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:43\"Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!\
55:44I između vatre i ključale vode oni će kružiti –
55:45pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:46A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –
55:47pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:48puna stabala granatih –
55:49pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:50u kojima će biti dva izvora koja će teći –
55:51pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:52u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –
55:53pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:54Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –
55:55pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:56U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
55:57pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:58biće kao rubin i biser –
55:59pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:60Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –
55:61pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:62Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –
55:63pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:64modrozelena –
55:65pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:66sa izvorima koji prskaju, u svakom –
55:67pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:68u njima će biti voća, i palmi, i šipaka –
55:69pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:70u njima će biti ljepotica naravi divnih –
55:71pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:72hurija u šatorima skrivenih –
55:73pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –
55:74koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –
55:75pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:76Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –
55:77pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
55:78Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!Share this Surah Translation on Facebook...