Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Najm Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
53:1Tako mi zvijezde kad zalazi,
53:2Nije zalutao drug va
53:3I ne govori po
53:4To je jedino Objava - objavljuje se.
53:5U
53:6Posjednik snage. Tad se postavio,
53:7I on bio na horizontu najuzvi
53:8Zatim se pribli
53:9Pa bio na rastojanju dva luka ili bli
53:10Te objavio (Allah) robu Svom,
53:11Nije poreklo srce
53:12Pa zar raspravljate s njim o onom
53:13I zaista ga je vidio pri spu
53:14Kod Sidre krajnje
53:15Kod koje je d
53:16Kad je Sidru pokrivalo
53:17Nije skrenuo pogled, niti prekora
53:18Doista je vidio od znakova Gospodara svog -najve
53:19Pa jeste li vidjeli Lata i Uzzaa,
53:20I Menat, tre
53:21Zar vama mu
53:22To je onda podjela nepravedna!
53:23To su samo imena - nadjeli ste ih vi i o
53:24Ili: ho
53:25Pa, Allahov je zadnji i prvi.
53:26I koliko je meleka u nebesima
53:27Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret,imenuju meleke imenovanjem
53:28A nemaju oni o tome nikakvo znanje. Slijedesamo pretpostavku, a uistinu, pretpostavka ni
53:29Zato se okreni od onog ko se odvra
53:30To je njihov domet od znanja. Uistinu,Gospodar tvoj, On je Najbolji znalac ko je odlutao sputa Njegovog, i On je Najbolji znalac onog ko seupu
53:31A Allahovo je
53:32One koji izbjegavaju velike grijehe irazvrate, izuzev neznatnih. Uistinu, Gospodar tvoj jesveobuhvatnog oprosta. On je va
53:33Pa jesi li vidio onog koji se okrenuo,
53:34I dao malo i zadr
53:35Je li kod njega znanje nevidljivog, pa onvidi?
53:36Zar nije obavije
53:37I Ibrahimovim, koji je ispunio:
53:38Da se ne
53:39I da
53:40I da
53:41Zatim
53:42I da je Gospodaru tvom kraj (svega);
53:43I da On, On zasmijava i rasplakuje,
53:44I da On, On usmr
53:45I da On stvara par: mu
53:46Od kapi sjemena kada se izbaci -
53:47I da je na Njemu stvaranje drugo;
53:48I da je On, On Onaj koji oboga
53:49I da je On, On Gospodar Siriusa,
53:50I da je On uni
53:51I Semuda tad nije po
53:52I narod Nuhov od ranije. Uistinu oni - bilisu oni nepravedniji i vi
53:53I Mutefiket je poru
53:54Pa ih je pokrilo
53:55Pa o kojoj od blagodati Gospodara svog seraspravlja
53:56Ovo je Opomena od opomena ranijih.
53:57Pribli
53:58Nema za njega mimo Allaha otkrivanja.
53:59Pa zar se ovom hadisu i
53:60I smijete se, a ne pla
53:61I vi ste bezbri
53:62Pa padnite na sedShare this Surah Translation on Facebook...