Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Najm Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
53:1Баючы йолдыз белән ант итәмен.
53:2Сезне туры юлдан җитәкләүче юлдашыгыз Мухәммәд г-м туры юлдан һич адашмады һәм бозылмады, азмады.
53:3Һәм ул үз белдеге белән сөйләмәс.
53:4Аның Ислам хакында сөйләгән сүзе фәкать Аллаһудан иңдерелгән вәхийдер.
53:5Вәхийне яки Ислам динен аңа каты куәт иясе Җәбраил фәрештә өйрәтте.
53:6Ул фәрештә күркәм холыклы вә матур кыяфәтле вә гаять туры һәм гакыл ияседер, заһир булды, күренде үзенең асыл сурәте белән.
53:7Ул фәрештә офыкның югарысында иде.
53:8Соңра Мухәммәд г-мгә якынлашты һәм югарыдан сузылды аңа сүз әйтмәк өчен.
53:9Аралары ике җәя хәтле генә калды яки аннан да якынрак булды.
53:10Җәбраил фәрештә Аллаһуның колы Мухәммәд г-мгә вәхий кылды үзенә Аллаһудан вәхий ителгән нәрсәне.
53:11Мухәммәд г-мнең күңеле күргәнен ялган димәде, нык ышанды, ягъни Җәбраил фәрештәне үз сурәтендә күрде һәм Аллаһуны күңеле илә күрде.
53:12Әллә Мухәммәднең күргән нәрсәсенә шөбһә итеп низагълашасызмы?
53:13Тәхкыйк ул Җәбраилне үз сурәтендә күрде икенче мәртәбә.
53:14Сидерәтүлмүнтәһә агачы янында.
53:15Мәэва җәннәте шул агач янындадыр.
53:16Ул агачны күп фәрештәләр каплаган иде.
53:17Мухәммәд г-мнең күзе шул агачтан һәм фәрештәләрдән читкә авышмады һәм куелган чиктән уңга-сулга үтмәде.
53:18Тәхкыйк ул күрде мигъраҗдә Раббысының олугъ галәмәт вә дәлилләрен.
53:19Лут, Гүзза исемле сынымнарны күрдегезме?
53:20Вә алардан башка өченче Мәнат исемле сынымны күрәсезме? Ягъни шул һичнәрсәгә ярамаган сынымнар Аллаһуның ярдәмчесе яки угыллары була алалармы?
53:21Ий мөшрикләр, үзегезгә ир балалар булып үзегез яратмаган кыз балаларны Аллаһуга иснад итәсезме? Ягъни Аллаһуның кыз балалары бар дисезме?
53:22Әгәр ир балаларны – үзләренә, кыз балаларны – Аллаһуга бүлә торган булсалар, бу бүлү тиешсез, үлчәүсез бүлүдер. Ягъни мөшрикләр Лут, Гүзза, Мәнат исемнәрне сынымнарга бирделәр дә аларны Аллаһның кызлары диделәр.
53:23Ул сынымнар һичнәрсә түгел мәгәр үзегез һәм аталарыгыз кушкан исем генәдер, Аллаһ ул сынымнарны Илаһә тотарга һәм Аллаһуның кызлары дияргә бер нинди дәлил иңдермәде. Алар дәлилгә иярмәделәр, мәгәр сукыр заннарына иярделәр һәм нәфесләре сөйгән нәрсәләргә генә иярделәр, тәхкыйк аларга Раббыларыннан туры юлны күрсәтүче Коръән килде.
53:24Әллә кеше үзенә ни теләсә, шул булып торамы? Яки сынымнар мөшрикләрнең теләген үтиләрме?
53:25Бит дөнья байлыгы да, ахирәт байлыгы да Аллаһу тәгаләнекедер, Аңардан узып һичкем файдалана алмас.
53:26Күкләрдә күпме фәрештәләр бардыр, ул фәрештәләрнең һич нәрсәдә шәфәгате файда бирмәс, мәгәр Аллаһ теләгән һәм зира булган бәндәсенә шәфәгать итәргә рөхсәтен бирсә генә файда булыр.
53:27Ахирәт көненә ышанмаучылар, фәрештәләрне хатыннар исеме белән исемлиләр.
53:28Аларның бу эшләренә дәлилләре дә вә белемнәре дә юк, алар фәкать занга сукыр фикерләренә иярәләр, бит зан сукыр фикер хаклыкка, дөреслеккә һич тә ирештермидер.
53:29Безнең Коръәнебез белән гамәл кылудан баш тарткан кешеләрдән кисел, алар Коръәннән дөнья файдасын гына телиләр.
53:30Менә аларның белгән нәрсәләре шул кадәр генәдер, ягъни алар дөнья файдасын гына беләләр. Тәхкыйк, синең Раббың беләдер, Аның туры юлыннан адашкан кешене һәм дә туры юлга күнелгән кешене дә беләдер.
53:31Җирдәге вә күкләрдәге барча нәрсә Аллаһ мөлкедер, Аллаһ аларны дөньяда төзеде имансыз, динсез явызларга ґәзаб бирмәк өчен һәм иманлы динле булып, изге гамәлләрне, яхшы эшләрне кылган хак мөэминнәргә изге җәза, ягъни җәннәт нигъмәтләрен бирмәк өчен.
53:32Ул хак мөэминнәр зур гөнаһлардан вә фәхеш эшләрдән сакланырлар, мәгәр кечкенә гөнаһларны эшләсәләр, тәүбә итәрләр. Тәхкыйк синең Раббың киң рәхмәтле вә ярлыкаучыдыр, Ул сезне белүчедер җирдән халык кылган вакытта вә аналарыгызның карнында бала вакытыгызны да, минем гөнаһым юк димәгез! Ул – Аллаһ гөнаһлардан саклаучы тәкъва кешеләрне белүчедер.
53:33Хакны кабул итүдә яки Коръән белән гамәл кылудан баш тарткан кешене күрдеңме?
53:34Ул хактан баш тартучы малыннан бик аз садака бирде, соңра бирүне бөтенләй туктатты.
53:35Әллә аның кулында гаепне яшерен эшне белү бармы, яшерен эшләрне күрәме?
53:36Әллә аңа хәбәр бирелмәдеме Муса пәйгамбәргә бирелгән Тәүраттагы Аллаһ хөкемнәреннән?
53:37Дәхи Ибраһим пәйгамбәргә бирелгән сахыйфәтләрдәге Аллаһ хөкемнәреннән хәбәр бирелмәдеме? Ул Ибраһим үзенә йөкләтелгән эшләрне тәмам үтәде.
53:38Аллаһудан килгән ул китапларда вә сахыйфәләрдә булган хәбәр шулдыр: берәүнең Аллаһуга итагать итеп мөселман булу бурычы икенче кешегә йөкләтелмәс вә берәүнең сәвабы да гөнаһы да икенче кешегә бирелмәс.
53:39Дәхи кешегә һич нәрсә юкдыр мәгәр үзе кәсеп иткән нәрсәсе генәдер.
53:40Әлбәттә һәрбер кешенең кәсеп иткән сәвабы һәм гөнаһы тиздән ахирәттә үлчәүдә күренер.
53:41Моннан соң аңа савабына һәм гөнаһына күрә тулысынча җәза бирелер.
53:42Тәхкыйк Раббың хозурындадыр барып туктый торган урын.
53:43Тәхкыйк Ул – Аллаһ кешеләрне көлдерде һәм елатты.
53:44Һәм Ул – Аллаһ үтерде вә тергезде.
53:45Дәхи Ул – Аллаһ кешеләрне ирле-хатынлы итеп вә башка һәрбер җан иясен һәм үсемлекне шулай парлы итеп халык кылды.
53:46Ана җенесләрнең карнына төшкән бер тамчы судан.
53:47Вә икенче мәртәбә кыямәт көненә кубармак Аллаһугадыр.
53:48Дәхи Ул – Аллаһ байлык бирде вә терлек малларын бирде.
53:49Дәхи Ул – Аллаһ Шигъра йолдызының Раббысыдыр.
53:50Дәхи Ул – Аллаһ беренче Гад кавемен һәлак кылды.
53:51Дәхи Сәмуд кавемен һәлак итте, алардан һичкемне калдырмады.
53:52Дәхи болардан элек Нух кавемен һәлак итте, алар бик залим вә бик азган иделәр.
53:53Дәхи Лут кавеменең шәһәрләрен күтәреп әйләндереп ыргытты.
53:54Ул шәһәрләрне бер каплый торган нәрсә каплады.
53:55Ий адәм баласы Раббыңның кайсы нигъмәтләрендә низагълашырсың, шик төшерерсең?
53:56Бу Мухәммәд г-м җәһәннәм белән куркытучыдыр әүвәлге куркытучылар җөмләсеннән.
53:57Кыямәт якын булды.
53:58Кыямәтнең кайчан булуын ачык белүче һәм вакытын билгеләүче Аллаһудан башка һич юктыр.
53:59Әллә ошбу Коръән сүзләреннән ґәҗәбләнәсезме?
53:60Вә көләсез, никтер еламыйсыз?
53:61Хәлбуки үзегез гафилләр, сукырларсыз Коръәннең хикмәтләрен фәһемли алмыйсыз.
53:62Аллаһуга сәҗдә кылыгыз һәм гыйбадәт кылыгыз!Share this Surah Translation on Facebook...