Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Najm Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
53:1سوگند به ستاره هنگامی که افول می‌کند،
53:2که هرگز دوست شما [= محمّد «ص»] منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است،
53:3و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید!
53:4آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست!
53:5آن کس که قدرت عظیمی دارد [= جبرئیل امین‌] او را تعلیم داده است؛
53:6همان کس که توانایی فوق العاده دارد؛ او سلطه یافت...
53:7در حالی که در اُفق اعلی قرار داشت!
53:8سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد...
53:9تا آنکه فاصله او (با پیامبر) به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود؛
53:10در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده‌اش وحی نمود.
53:11قلب (پاک او) در آنچه دید هرگز دروغ نگفت.
53:12آیا با او درباره آنچه (با چشم خود) دیده مجادله می‌کنید؟!
53:13و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد،
53:14نزد «سدرة المنتهی»،
53:15که «جنت المأوی» در آنجاست!
53:16در آن هنگام که چیزی [= نور خیره‌کننده‌ای‌] سدرة المنتهی را پوشانده بود،
53:17چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد (آنچه دید واقعیّت بود)!
53:18او پاره‌ای از آیات و نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید!
53:19به من خبر دهید آیا بتهای «لات» و «عزّی»...
53:20و «منات» که سوّمین آنهاست (دختران خدا هستند)؟!
53:21آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر؟! (در حالی که بزعم شما دختران کم ارزش‌ترند!)
53:22در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است!
53:23اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته‌اید (نامهایی بی‌محتوا و اسمهایی بی مسمّا)، و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از گمانهای بی‌اساس و هوای نفس پیروی می‌کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است!
53:24یا آنچه انسان تمنّا دارد به آن می‌رسد؟!
53:25در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست!
53:26و چه بسیار فرشتگان آسمانها که شفاعت آنها سودی نمی‌بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه (شفاعت) دهد!
53:27کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را دختر (خدا) نامگذاری می‌کنند!
53:28آنها هرگز به این سخن دانشی ندارند، تنها از گمان بی‌پایه پیروی می‌کنند با اینکه «گمان» هرگز انسان را از حقّ بی‌نیاز نمی‌کند!
53:29حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می‌گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌طلبد، اعراض کن!
53:30این آخرین حدّ آگاهی آنهاست؛ پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده‌اند بهتر می‌شناسد، و (همچنین) هدایت‌یافتگان را از همه بهتر می‌شناسد!
53:31و برای خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد!
53:32همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می‌کنند، جز گناهان صغیره (که گاه آلوده آن می‌شوند)؛ آمرزش پروردگار تو گسترده است؛ او نسبت به شما از همه آگاهتر است از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که بصورت جنینهایی در شکم مادرانتان بودید؛ پس خودستایی نکنید، او پرهیزگاران را بهتر می‌شناسد!
53:33آیا دیدی آن کس را که (از اسلام -یا انفاق-) روی گردان شد؟!
53:34و کمی عطا کرد، و از بیشتر امساک نمود!
53:35آیا نزد او علم غیب است و می‌بیند (که دیگران می‌توانند گناهان او را بر دوش گیرند)؟!
53:36یا از آنچه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟!
53:37و در کتب ابراهیم، همان کسی که وظیفه خود را بطور کامل ادا کرد،
53:38که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد،
53:39و اینکه برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست،
53:40و اینکه تلاش او بزودی دیده می‌شود،
53:41سپس به او جزای کافی داده خواهد شد!
53:42(و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است) که همه امور به پروردگارت منتهی می‌گردد؟!
53:43و اینکه اوست که خنداند و گریاند،
53:44و اوست که میراند و زنده کرد،
53:45و اوست که دو زوج نر و مادّه را آفرید...
53:46از نطفه‌ای هنگامی که خارج می‌شود (و در رحم می‌ریزد)،
53:47و اینکه بر خداست ایجاد عالم دیگر (تا عدالت اجرا گردد)،
53:48و اینکه اوست که بی‌نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید،
53:49و اینکه اوست پروردگار ستاره «شعرا»!
53:50(و آیا به انسان نرسیده است که در کتب انبیای پیشین آمده) که خداوند قوم «عاد نخستین» را هلاک کرد؟!
53:51و همچنین قوم «ثمود» را، و کسی از آنان را باقی نگذارد!
53:52و نیز قوم نوح را پیش از آنها، چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند!
53:53و نیز شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) را فرو کوبید،
53:54سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید!
53:55(بگو:) در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟!
53:56این (پیامبر) بیم‌دهنده‌ای از بیم‌دهندگان پیشین است!
53:57آنچه باید نزدیک شود، نزدیک شده است (و قیامت فرامی‌رسد)،
53:58و هیچ کس جز خدا نمی‌تواند سختیهای آن را برطرف سازد!
53:59آیا از این سخن تعجّب می‌کنید،
53:60و می‌خندید و نمی‌گریید،
53:61و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می‌برید؟!
53:62حال که چنین است همه برای خدا سجده کنید و او را بپرستید!Share this Surah Translation on Facebook...