Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tur Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
52:1Yemin olsun Tûra,
52:2Satır satır yazılmış Kitap'a,
52:3Ki açılıp yayılmış ince deri üzerine yazılmıştır.
52:4Yemin olsun düzenli bir biçimde bakılan o eve,
52:5Yemin olsun yükseltilmiş tavana,
52:6Yemin olsun o alevlerle kaynatılıp köpürtülmüş denize,
52:7Ki hiç kuşkusuz, senin Rabbinin azabı meydana gelecektir.
52:8Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
52:9O gün gök bir çalkanışla çalkanır.
52:10Ve dağlar bir yürüyüşle yürür.
52:11Vay hallerine o gün, yalanlayanların,
52:12Ki onlar bir batağa dalmış oynamaktadırlar.
52:13O gün cehenneme bir kakılışla kakılırlar.
52:14\"İşte budur yalanlayıp durduğunuz ateş!\
52:15\"Bu da mı büyü?! Yoksa siz mi görmüyordunuz?\
52:16\"Dalın ona! Artık ister sabredin ister sabretmeyin. Sizin için hepsi birdir. Siz ancak yapıp ettiğiniz şeylerin karşılığıyla yüzyüze geleceksiniz.\
52:17Korunup sakınanlar; cennetler, nimetler içindedir.
52:18Rablerinin kendilerine verdikleriyle keyif çatarlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.
52:19\"Yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak afiyetle yiyin, için;
52:20Art arda dizilmiş koltuklar üzerinde yaslanmış olarak.\" Ve biz onları parlak, iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir.
52:21İman edip zürriyetleri de imanda kendilerine uyanların, soy-soplarını da kendilerine katmışızdır. Ve kendi amellerinden kendilerinin hiçbir şeyini eksiltmemişizdir. Her kişi, kazandığı karşılığında bir rehindir.
52:22Biz onlara canlarının çektiği meyveden ve etten ikram ettik.
52:23Orada bir kadeh tokuştururlar ki, içinde ne bir boş laf var ne de günaha sokuş.
52:24Çevrelerinde, kendilerine özgülenmiş genç uşaklar dolaşır; sanki sedeflerinde saklı inciler.
52:25Birbirlerine dönüp soruşurlar. Ve derler:
52:26\"Daha önce biz, ailemiz içinde endişe ile ürperiyorduk.\
52:27\"Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu.\
52:28\"Biz önceden O'na yakarıyorduk. Çünkü O'dur Berr, cömertçe iyilik eden; O'dur rahmeti sınırsız olan.\
52:29Artık hatırlat, öğüt ver! Rabbinin nimetine yemin olsun ki, sen ne kâhinsin ne de cin çarpmış.
52:30Yoksa şöyle mi diyorlar: \"O bir şairdir. Zamanın ölüm getiren felaketine çarpılmasını bekliyoruz.\
52:31De ki: \"Bekleyin! Doğrusu sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim.\
52:32Acaba bunu onlara hayalleri mi emrediyor yoksa bunlar azmış bir topluluk mu?
52:33Yoksa, \"Onu uydurdu\" mu diyorlar! Hayır, iman etmiyorlar.
52:34Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir hadis/söz getirsinler.
52:35Yoksa onlar hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa bizzat kendileri mi yaratıcıdır?
52:36Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar gerekli bilgiye ulaşamıyorlar!
52:37Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa güç ve egemenlik sahibi onlar mı?
52:38Yoksa onlara özgü bir merdiven var da onun üzerinde mi dinliyorlar? Eğer böyleyse, dinleyenleri açık bir kanıt getirsin.
52:39Yoksa kızlar O'na, oğullar size mi?
52:40Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bir borç yüzünden onlar, yük altına mı giriyorlar?
52:41Yoksa gayb yanlarında da yazıp duruyorlar mı?
52:42Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Doğrusu şu ki, o inkâr edenlerin kendileri tuzağa yakalanmışlardır.
52:43Yoksa Allah'tan başka bir ilahları mı var? Uzaktır Allah, onların ortak koştuklarından.
52:44Gökten bir parçanın düştüğünü görseler şöyle derler: \"Üstüste yığılmış bulutlar!\
52:45Bayılıp yere serilecekleri günlerine kavuşuncaya kadar bırak onları!
52:46O gün, tuzakları kendilerine bir yarar sağlamayacak; onlara yardım da edilmeyecek!
52:47Zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çokları bilmiyorlar.
52:48Rabbinin hükmüne sabret! Kuşkusuz, sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığında, Rabbinin hamdiyle tespih et!
52:49Gecenin bir bölümünde ve yıldızların ardından da O'nu tespih et!Share this Surah Translation on Facebook...