Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tur Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
52:1Tako Mi Gore,
52:2i Knjige u retke napisane,
52:3na koži razvijenoj,
52:4i Hrama poklonika punog,
52:5i svoda uzdignutog,
52:6i mora napunjenog –
52:7kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi,
52:8niko je neće moći otkloniti
52:9na Dan kada se nebo silno uzburka,
52:10a planine s mjesta pomaknu!
52:11Teško na taj Dan onima koji su poricali,
52:12koji su se, ogrezli u laž, zabavljali! –
52:13na Dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti:
52:14\"Ovo je vatra koju ste poricali.
52:15pa, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?
52:16Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli – to vam je kazna za ono što ste radili.\
52:17A čestiti će biti u džennetskim baščama i blaženstvu
52:18i u onom što im je Gospodar njihov dao će uživati – njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati.
52:19\"Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili!\
52:20Biće naslonjeni na divanima poredanim, a vjenčaćemo ih hurijama džennetskim.
52:21Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što sâm čini –
52:22i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli;
52:23jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati – zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh –
52:24a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni,
52:25i obraćaće se jedni drugima i jedni druge će pitati:
52:26\"Prije smo među svojima strahovali\" – govoriće –
52:27\"pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao;
52:28mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, Dobročinitelj i Milostivi.\
52:29Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.
52:30Zar oni da govore: \"On je pjesnik, sačekaćemo da vidimo šta će mu suđeno biti.\
52:31\"Pa čekajte\" – reci ti – \"i ja ću zajedno sa vama čekati!\
52:32Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadžije tvrdoglave?
52:33Zar oni da govore: \"Izmišlja ga!\" – Ne, nego oni neće da vjeruju;
52:34zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore!
52:35Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!
52:36Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.
52:37Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?!
52:38Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu.
52:39Zar da su za Njega – kćeri, a za vas da su – sinovi?!
52:40Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?!
52:41Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!
52:42Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju!
52:43Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!
52:44I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: \"Oblaci nagomilani!\
52:45Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,
52:46Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.
52:47A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.
52:48A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,
52:49i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.Share this Surah Translation on Facebook...