Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tur Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
52:1Demi bukit,
52:2dan Kitab yang ditulis,
52:3pada lembaran yang terbuka,
52:4dan demi Baitul Ma'mur,
52:5dan atap yang ditinggikan (langit),
52:6dan laut yang di dalam tanahnya ada api,
52:7sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,
52:8tidak seorangpun yang dapat menolaknya,
52:9pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,
52:10dan gunung benar-benar berjalan.
52:11Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,
52:12(yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan,
52:13pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.
52:14(Dikatakan kepada mereka): \"Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya\".
52:15Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
52:16Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
52:17Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,
52:18mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
52:19(Dikatakan kepada mereka): \"Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan\
52:20,"mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.
52:21Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
52:22Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
52:23Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
52:24Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
52:25Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
52:26Mereka berkata: \"Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)\".
52:27Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
52:28Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
52:29Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
52:30Bahkan mereka mengatakan: \"Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya\".
52:31Katakanlah: \"Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu\".
52:32Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
52:33Ataukah mereka mengatakan: \"Dia (Muhammad) membuat-buatnya\". Sebenarnya mereka tidak beriman.
52:34Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.
52:35Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?
52:36Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).
52:37Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?
52:38Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
52:39Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
52:40Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
52:41Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
52:42Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
52:43Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
52:44Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: \"Itu adalah awan yang bertindih-tindih\".
52:45Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,
52:46(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
52:47Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
52:48Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,
52:49dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).Share this Surah Translation on Facebook...