Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tur Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
52:1سوگند به کوه طور،
52:2و کتابی که نوشته شده،
52:3در صفحه‌ای گسترده،
52:4و سوگند به «بیت المعمور»،
52:5و سقف برافراشته،
52:6و دریای مملوّ و برافروخته،
52:7که عذاب پروردگارت واقع می‌شود،
52:8و چیزی از آن مانع نخواهد بود!
52:9(این عذاب الهی) در آن روزی است که آسمان به شدّت به حرکت درمی‌آید،
52:10و کوه‌ها از جا کنده و متحرّک می‌شوند!
52:11وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان،
52:12همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند!
52:13در آن روز که آنها را بزور به سوی آتش دوزخ می‌رانند!
52:14(به آنها می‌گویند:) این همان آتشی است که آن را انکار می‌کردید.
52:15آیا این سحر است یا شما نمی‌بینید؟!
52:16در آن وارد شوید و بسوزید؛ می‌خواهید صبر کنید یا نکنید، برای شما یکسان است؛ چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می‌شوید!
52:17ولی پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند،
52:18و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند!
52:19(به آنها گفته می‌شود:) بخورید و بیاشامید گوارا؛ اینها در برابر اعمالی است که انجام می‌دادید!
52:20این در حالی که بر تختهای صف‌کشیده در کنار هم تکیه می‌زنند، و «حور العین» را به همسری آنها درمی‌آوریم!
52:21کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق می‌کنیم؛ و از (پاداش) عملشان چیزی نمی‌کاهیم؛ و هر کس در گرو اعمال خویش است!
52:22و همواره از انواع میوه‌ها و گوشتها -از هر نوع که بخواهند- در اختیارشان می‌گذاریم!
52:23آنها در بهشت جامهای پر از شراب طهور را که نه بیهوده‌گویی در آن است و نه گناه، از یکدیگر می‌گیرند!
52:24و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای (خدمت) آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند!
52:25در این هنگام رو به یکدیگر کرده (از گذشته) سؤال می‌نمایند؛
52:26می‌گویند: «ما در میان خانواده خود ترسان بودیم (مبادا گناهان آنها دامن ما را بگیرد)!
52:27امّا خداوند بر ما منّت نهاد و از عذاب‌کشنده ما را حفظ کرد!
52:28ما از پیش او را می‌خواندیم (و می‌پرستیدیم)، که اوست نیکوکار و مهربان!»
52:29پس تذکّر ده، که به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی!
52:30بلکه آنها می‌گویند: «او شاعری است که ما انتظار مرگش را می‌کشیم!»
52:31بگو: «انتظار بکشید که من هم با (شما انتظار می‌کشم شما انتظار مرگ مرا، و من انتظار نابودی شما را با عذاب الهی)!»
52:32آیا عقلهایشان آنها را به این اعمال دستور می‌دهد، یا قومی طغیانگرند؟
52:33یا می‌گویند: «قرآن را به خدا افترا بسته»، ولی آنان ایمان ندارند.
52:34اگر راست می‌گویند سخنی همانند آن بیاورند!
52:35یا آنها بی هیچ آفریده شده‌اند، یا خود خالق خویشند؟!
52:36آیا آنها آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟! بلکه آنها جویای یقین نیستند!
52:37آیا خزاین پروردگارت نزد آنهاست؟! یا بر همه چیز عالم سیطره دارند؟!
52:38آیا نردبانی دارند (که به آسمان بالا می‌روند) و بوسیله آن اسرار وحی را می‌شنوند؟! کسی که از آنها این ادّعا را دارد دلیل روشنی بیاورد!
52:39آیا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران (که فرشتگان را دختران خدا می‌نامید)؟!
52:40آیا تو از آنها پاداشی می‌طلبی که در زیر بار گران آن قرار دارند؟!
52:41آیا اسرار غیب نزد آنهاست و از روی آن می‌نویسند؟!
52:42آیا می‌خواهند نقشه شیطانی برای تو بکشند؟! ولی بدانند خود کافران در دام این نقشه‌ها گرفتار می‌شوند!
52:43یا معبودی غیر خداوند دارند (که قول یاری به آنها داده)؟! منزّه است خدا از آنچه همتای او قرارمی‌دهند!
52:44آنها (چنان لجوجند که) اگر ببینند قطعه سنگی از آسمان (برای عذابشان) سقوط می‌کند می‌گویند: «این ابر متراکمی است!»
52:45حال که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند؛
52:46روزی که نقشه‌های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و (از هیچ سو) یاری نمی‌شوند!
52:47و برای ستمگران عذابی قبل از آن است (در همین جهان)؛ ولی بیشترشان نمی‌دانند!
52:48در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری! و هنگامی که برمی‌خیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گوی!
52:49(همچنین) به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پشت کردن ستارگان (و طلوع صبح)!Share this Surah Translation on Facebook...