Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

adh-Dhariyat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
51:1Tako Mi onih koji rasijavaju vijanjem,
51:2Pa onih koji teret nose,
51:3Te onih koji teku lagahno,
51:4Te onih koji raspodjeljuju naredbom
51:5Uistinu, ono
51:6I doista, Sud
51:7Tako Mi neba punog putanja,
51:8Uistinu, vi ste u govoru razli
51:9Odvra
51:10Prokleti bili oni koji naga
51:11Oni koji su u gamretu nemarni!
51:12Pitaju: \"Kad
51:13Onog dana kad oni budu na vatri mu
51:14\"Iskusite fitneluk svoj. Ovo je ono
51:15Uistinu, bogobojazni
51:16Uzima
51:17Bilo je malo
51:18I ranim zorama oni su oprost tra
51:19I u imecima njihovim je bio dio za prosjaka ili
51:20A u Zemlji su znaci za uvjerene,
51:21I u du
51:22I u nebu je opskrba va
51:23Pa tako mi Gospodara neba i Zemlje, doista jeto Istina, kao
51:24Da li ti je stigao hadis o gostimaIbrahimovim
51:25Kad u
51:26Tad ode do porodice svoje, te donese teledebelo,
51:27Pa im ga prima
51:28Tad osjeti od njih strah. Reko
51:29Tad pri
51:30Reko
51:31Re
51:32Reko
51:33Da na njih spustimo kamenje od gline,
51:34Kod Gospodara tvog ozna
51:35Pa izvedosmo onog ko je u njemu bio odvjernika -
51:36Ta nismo u njemu na
51:37I ostavismo u njemu znak za one koji se pla
51:38I u Musau, kad ga poslasmo faraonu saautoritetom jasnim,
51:39Pa se okrenu s osloncem svojim, i re
51:40Pa smo dograbili njega i vojske njegove te ihbacili u more, a on je bio prijekora vrijedan.
51:41I u Adu, kad na njih poslasmo vjetar jalovi,
51:42Nije po
51:43I u Semudu, kad im je re
51:44Pa su se oglu
51:45Tad nikako nisu mogli ustati, niti seodbraniti.
51:46I narodu Nuhovom od ranije. Uistinu, oni subili narod grje
51:47A nebo - sazdali smo ga energijom - iuistinu, Mi smo
51:48A Zemlju - ra
51:49I od svake stvari stvorili smo par, da bistese vi pou
51:50Zato bje
51:51I ne stavljajte uz Allaha boga drugog.Uistinu, ja sam vam od Njega opominja
51:52Isto tako, nije do
51:53Zar su to preporu
51:54Pa okreni se od njih, ta ne
51:55I opominji, pa uistinu
51:56A stvorio sam ljude i d
51:57Ne
51:58Uistinu! Allah! On je Opskrbljiva
51:59Pa uistinu, oni koji
51:60Pa teShare this Surah Translation on Facebook...