Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

adh-Dhariyat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
51:1O tozutup savuranlara/o kırıp un-ufak edenlere,
51:2O ağırlık taşıyanlara,
51:3O kolayca akıp gidenlere/o rahatça yüzenlere,
51:4O iş ve oluşu bölüştürenlere yemin olsun ki,
51:5Hiç kuşkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doğrudur.
51:6Ve din, şaşmaz bir olgudur.
51:7Yemin olsun o ahenkli yollar taşıyan göğe,
51:8Ki siz gerçekten tartışmalarla dolu bir söz içindesiniz.
51:9Yüzgeri çevrilen onun yüzünden çevrilir.
51:10Kahrolsun o düzenbaz yalancılar,
51:11Ki onlar bir sersemlik içinde ne yaptıklarından habersizdirler.
51:12Sorarlar: \"Ne zaman o din günü?\
51:13O gün onlar ateş üzerinde deneme ve elemeye tâbi tutulacaklardır.
51:14Tadın imtihan ve ıstırabınızı. İşte budur o çarçabuk gelmesini istediğiniz!
51:15Şu da bir gerçek ki, sakınıp korunanlar bahçelerde ve pınar başlarındadır;
51:16Rablerinin kendilerine verdiğini almış kişiler olarak. Doğrusu, onlar bundan önce de iyilik ve güzellik sergilemekteydiler.
51:17Gecenin pek azında uyumaktaydılar.
51:18Seher vakitlerinde af dilemekteydi onlar.
51:19İhtiyaç sahibi için, yoksun için bir hak vardı mallarında onların.
51:20Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.
51:21Benliklerinizin içinde de. Hâlâ bakıp görmeyecek misiniz?
51:22Sizin, rızkınız da göktedir, tehdit edildiğiniz şey de.
51:23Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, o tıpkı sizin konuşabildiğiniz gibi kesin bir gerçektir.
51:24Geldi mi sana İbrahim'in ikram edilen konuklarının haberi?
51:25Hani, İbrahim'in yanına girmişlerdi de \"Selam!\" demişlerdi. İbrahim: \"Selam! Tanınmayan bir topluluk bu.\" demişti.
51:26Hemen ailesinin yanına gitti; semiz bir dana getirdi.
51:27Danayı misafirlerin önüne sürdü. \"Yemez misiniz?\" dedi.
51:28O arada, içine bunlardan bir kuşku düştü. \"Korkma!\" dediler. Ve ona bilgin bir oğlan müjdelediler.
51:29Derken, karısı bir çığlık içinde döndü; yüzüne vurarak şöyle dedi: \"Ben, doğurma yaşını geçmiş bir kocakarıyım!\
51:30Dediler ki: \"Rabbin öyle buyurmuştur. Hüküm ve hikmet sahibi O'dur, en iyisini bilen de O'dur.
51:31İbrahim sordu: \"Amacınız ne, ey elçiler?\
51:32Dediler: \"Biz, suçlulardan oluşan bir topluma gönderildik.\
51:33\"Üzerlerine çamurdan taş atalım diye.\
51:34\"Rabbin katında, sınır tanımazlar için işaretlenmiş taşlar.\
51:35Orada, müminlerden kim varsa çıkardık.
51:36Artık orada, bir ev dışında, müslümanlardan/Allah'a teslim olanlardan hiç kimse bulamıyorduk.
51:37Acıklı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık;
51:38Mûsa'da da. Biz onu açık bir kanıtla Firavun'a gönderdik.
51:39O tüm gücüyle/tüm seçkin adamlarıyla birlikte yüz çevirdi ve şöyle dedi: \"Bir büyücü yahut mecnun.\
51:40Bunun üzerine, onu da ordusunu da yakalayıp suyun ortasına fırlattık. Kendi kendini kınayıp duruyordu.
51:41Âd kavminde de bir ibret var. Onlar üzerine, her şeyi yerinden söken rüzgârı göndermiştik.
51:42Üzerinden geçtiği her şeyi kül haline getirmeden bırakmıyordu.
51:43Semûd'da da bir ibret var. Onlara şöyle denmişti: \"Bir vakte kadar yiyip içip eğlenin.\
51:44Daha sonra onlar, Rablerinin emrine kafa tuttular da gözleri baka baka yıldırım kendilerini yakaladı.
51:45Ne kalkıp kaçabildiler ne de kendilerine yardım eden oldu.
51:46Daha önce de Nûh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu.
51:47Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz.
51:48Yeri de biz döşedik. Ne güzel döşeyicileriz!
51:49Herşeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz.
51:50O halde Allah'a kaçın/sığının! Ben size O'ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.
51:51Allah'ın yanına başka bir ilah koymayın! Ben size O'ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.
51:52İşte böyle! Onlardan önce herhangi bir resul geldiğinde, mutlaka şöyle dediler: \"Ya büyücüdür ya deli.\
51:53Bunu aralarında vasiyetleştiler mi? Hayır, azıp sapmış bir topluluk bunlar.
51:54Artık onlardan yüz çevir. Sen bu yüzden kınanmayacaksın.
51:55Hatırlat/öğüt ver; çünkü hatırlatıp öğüt vermek müminlere yarar sağlar.
51:56Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım.
51:57Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni yedirip doyurmalarını da istemiyorum.
51:58Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk'tır, bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn'dir, güçlü ve dayanıklıdır.
51:59Şu bir gerçek ki, zulmedenlerin, tıpkı arkadaşlarının günahları gibi günahları vardır. O halde acele etmesinler.
51:60O vaat edildikleri günlerinden dolayı vay kâfirlerin haline!Share this Surah Translation on Facebook...